Prisma » Legislativ » Normele de aplicare ale Legii recunoştinţei

Normele de aplicare ale Legii recunoştinţei

Guvernul a adoptat, prin Hotărâre, actualizarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Romane din decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987. Noile reglementări introduse în normele de aplicare menţionează localităţile Timişoara, Caransebeş, Sibiu, Cugir, Lugoj, Târgu-Mureş, Cluj-Napoca, Bucureşti în care, în urma confruntărilor cu forţele de represiune, au fost ucise, rănite sau reţinute persoane până la fuga dictatorului, întrucât, conform datelor oficiale de la Procuratura Generală – Direcţia Procuraturilor Militare şi de la IRR, în perioada 16-22 decembrie 1989 doar în aceste localităţi au fost ucise persoane.

Pentru alte localităţi care nu se regăsesc printre cele enumerate dar care, în urma confruntărilor cu forţele de represiune au fost ucise, rănite sau reţinute persoane până la fuga dictatorului s-a introdus o modalitate de determinare a acestora prin atestare din acte normative emise în acest sens sau documente oficiale eliberate de Parchetul General. În noile reglementări introduse în normele metodologice, momentul „fuga dictatorului” a fost stabilit ca fiind ziua de 22 decembrie 1989, ora 12.10, luând în considerare vechea formă a legislaţiei secundare cu privire la diferenţierea etapelor revoluţiei, precum şi documente oficiale şi documentare realizate în legătură cu această perioadă.

Titlul de Luptător cu Rol Determinant se acordă în scopul de a face diferenţa între persoanele care s-au remarcat prin fapte deosebite prin care şi-au pus viaţa în pericol, având un rol determinant şi decisiv prin contribuţia la declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989, în localităţile menţionate mai sus. Normele de aplicare precizează, de asemenea, procedura de obţinere a certificatelor pentru acordarea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant care stabileşte modalitatea de obţinere a acestora, modelul certificatelor şi al adeverinţelor tipizate, modalitatea de contestare a soluţiei de respingere a cererii. De asemenea, potrivit noilor Norme, persoanele nemulţumite şi care nu au obţinut noul certificat de revoluţionar pot face contestaţie la Comisia Parlamentară, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării soluţiei. Termenul de 30 de zile este termen de decădere doar pentru depunerea contestaţiilor la Comisia Parlamentară şi nu exclude posibilitatea aplicării normelor de drept comun şi nu îngrădeşte accesul liber la justiţie pentru persoanele nemulţumite.

Totodată, noile reglementări creează cadrul legal pentru persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 şi care nu deţineau certificate, să depună cereri pentru dobândirea acestora. În baza solicitărilor pe care le vor depune, aceste persoane vor putea dobândi una din următoarele calităţi, prevăzute de Legea 341/2004 actualizată, respectiv: a) persoană care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987; b) soţ al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege; c) urmaş al persoanei care a decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. Nu pot beneficia de aceste prevederi persoanele care au făcut parte din aparatul de represiune, securitate şi miliţie sau au desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Spread the love


Scrieti un comentariu