Prisma » Legislativ » Modificări importante privind ordinea de soluţionare a dosarelor de despăgubire

Modificări importante privind ordinea de soluţionare a dosarelor de despăgubire

Legea nr. 103/2016, care a intrat în vigoare la data de 27.05.2016, a adus câteva modificări importante privind ordinea de soluţionare a dosarelor înregistrate la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (A.N.R.P.).

Astfel, s-a stabilit că ordinea de soluţionare a dosarelor va fi cea a înregistrării, prevedere care anulează toate deciziile prin care, în perioada 2006-2011, unele dosare de despăgubire au fost repartizate spre soluţionare pe alte criterii.

În scopul accelerării ritmului de soluţionare, s-a mai stabilit că dosarele constituite pe baza unor decizii/dispoziţii/hotărâri emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti prin care s-a constatat existenţa dreptului la despăgubiri, precum şi întinderea acestui drept, să fie soluţionate cu prioritate.

Pentru aplicarea acestei prevederi şi pentru a nu afecta principiul soluţionării dosarelor în ordinea înregistrării, A.N.R.P. a constituit un serviciu care are ca sarcină soluţionarea dosarelor cu hotărâri judecătoreşti.

Având în vedere faptul că la acest moment nu se cunoaşte care sunt dosarele cu hotărâri judecătoreşti (hotărârile fiind date în contradictoriu cu alte instituţii), A.N.R.P. invită titularii acestei categorii de dosare să se adreseze instituţiei noastre.

Atragem atenţia că prioritatea dosarelor cu hotărâri judecătoreşti va fi acordată ca urmare a solicitărilor formulate!

În paralel, A.N.R.P. va face şi o verificare a tuturor dosarelor aflate în aşteptare, în scopul identificării celor cu hotărâri judecătoreşti, dar acest proces va fi unul de durată, ţinând cont de numărul mare de dosare şi numărul mic de persoane care pot fi afectate acestei activităţi.

Pentru soluţionarea cu celeritate a dosarelor, solicităm persoanelor care beneficiază de soluţionarea cu prioritate să depună, odată cu solicitarea mai sus-menţionată, orice document care poate ajuta la încadrarea în grila notarilor publici a imobilelor pentru care se acordă despăgubiri:

  • în cazul terenurilor, este util orice document care indică amplasamentul, categoria de folosinţă şi situaţia juridică;
  • în cazul construcţiilor, este util orice document din care să reiasă situaţia juridică, suprafaţa şi descrierea din punct de vedere arhitectural.

A.N.R.P.

Spread the love


Scrieti un comentariu