Prisma » Legislativ » Instituirea, prin OuG 115/2013, a unor noi termene prevăzute de Legea nr. 165/2013

Instituirea, prin OuG 115/2013, a unor noi termene prevăzute de Legea nr. 165/2013

În Monitorul Oficial al României nr. 835/24.12.2013 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene.

Prin acest act normativ, termenul până la care comisiile locale de inventariere trebuie să finalizeze situaţia terenurilor agricole, cu sau fără investiţii, şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate a fost prelungit cu 180 de zile de la data intrării în vigoare a acestei Ordonanţe de urgenţă.

De asemenea, termenul până la care Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară trebuie să realizeze, pentru fiecare judeţ şi la nivel naţional, situaţia comparativă a cererilor şi disponibilului de teren a fost prorogat până la data de 1 septembrie 2014.

Potrivit OUG nr. 115/2013, până la data de 1 ianuarie 2015, Agenţia Domeniilor Statului va publica pe pagina sa de internet şi transmite Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor lista imobilelor din Fondul naţional al terenurilor agricole şi al altor imobile.

Spread the love


Scrieti un comentariu