Prisma » Sănătate » Propuneri privind clonarea animalelor şi alimentele noi

Propuneri privind clonarea animalelor şi alimentele noi

Comisia Europeană a adoptat recent trei proiecte de lege privind clonarea animalelor şi alimentele noi care vor oferi securitate juridică în acest domeniu. Două propuneri vor interzice utilizarea tehnicilor de clonare în UE pentru animalele de fermă şi importurile de clone ale acestor animale. Comercializarea alimentelor provenite de la animale clonate va fi, de asemenea, interzisă. Propunerile în cauză doresc să abordeze bunăstarea animalelor şi alte preocupări etice legate de utilizarea acestei tehnici. Proiectul de lege privind alimentele noi revizuieşte regulamentul existent privind alimentele noi în sensul îmbunătăţirii accesului alimentelor noi şi inovatoare pe piaţa UE, menţinând, în acelaşi timp, un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor.

Elementele cheie privind clonarea

Nu se va practica clonarea în scopuri agricole în UE şi nicio astfel de clonă nu va fi importată atâta timp cât există preocupări legate de bunăstarea animalelor.

Primul proiect de directivă prevede instituirea unei interdicţii temporare privind utilizarea tehnicilor de clonare la animalele de fermă, precum şi privind introducerea pe piaţă de animale vii clonate şi de embrioni clonaţi. Al doilea proiect de directivă garantează că produsele alimentare, cum ar fi carnea sau laptele provenind de la animale clonate, nu sunt introduse pe piaţa UE.

Cu toate acestea, clonarea nu va fi interzisă în scopuri cum ar fi cercetarea, conservarea raselor rare şi a speciilor pe cale de dispariţie sau utilizarea animalelor pentru fabricarea de produse farmaceutice şi dispozitive medicale, în cazul în care utilizarea acestei tehnici poate fi justificată.

Elemente cheie privind alimentele noi

În temeiul proiectului de regulament, alimentele noi ar face obiectul unei proceduri de autorizare mai simple, mai clare şi mai eficiente, care să fie centralizată la nivelul UE şi care ar trebui să permită un acces mai rapid pe piaţa UE pentru alimentele sigure şi inovatoare.

Alimentele noi reprezintă, în general, produsele alimentare care nu au fost consumate în UE la un nivel semnificativ înainte de mai 1997, şi anume înainte de intrarea în vigoare a regulamentului actual şi, în special, alimente produse conform unor tehnici şi tehnologii noi, cum ar fi nanomaterialele.

De asemenea, se prevăd dispoziţii speciale pentru produsele alimentare care nu au fost comercializate în UE, dar a căror utilizare în condiţii de siguranţă este confirmată istoric în ţări din afara UE. Astfel se creează un sistem mai echilibrat şi un mediu pozitiv pentru comerţ.

Protecţia inovării este, de asemenea, o caracteristică a proiectului de lege. În cadrul noului sistem, în cazul unei inovaţii susţinute de noile evoluţii ştiinţifice, întreprinderea producătoare de alimente care a prezentat cererea va primi autorizaţia de comercializare a produsului alimentar pentru 5 ani, înainte ca alte întreprinderi să îl poată produce.

Următoarele etape

Celelalte instituţii ale UE, inclusiv Parlamentul European şi Consiliul, vor analiza proiectele legislative ale Comisiei şi îşi vor adopta poziţiile în timp util. În acest stadiu, se poate estima că proiectele legislative vor intra în vigoare cel mai devreme în 2016.

Context

Clonarea animalelor este o tehnică relativ nouă de a reproduce animale. Clonarea nu implică nicio modificare genetică. O clonă nu este un OMG. Tehnica de clonare nu îmbunătăţeşte performanţele unui animal. Cu toate acestea, crescătorii pot avea în vedere clonarea pentru a mări cantitatea de material reproductiv (seminal sau embrioni) pentru un animal deosebit de valoros.

Astăzi, clonarea nu este folosită în producţia alimentară. În prezent, în UE, comercializarea alimentelor provenite de la animale clonate ar avea nevoie de o aprobare prealabilă introducerii pe piaţă, în conformitate cu regulamentul privind alimentele noi, pe baza unei evaluări ştiinţifice a siguranţei alimentare de către Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA). Până în prezent, niciun operator din sectorul alimentar european sau străin nu a solicitat o autorizaţie de introducere pe piaţă pentru alimente produse prin utilizarea tehnicii de clonare.

În 2008, EFSA a efectuat o evaluare ştiinţifică a riscurilor privind clonarea şi a concluzionat că nu există niciun indiciu al unor eventuale diferenţe în materie de siguranţă alimentară în ceea ce priveşte carnea şi laptele clonelor şi ale descendenţilor acestora comparativ cu animalele reproduse prin mijloace convenţionale. Avizul a fost confirmat în 2009, 2010 şi 2012.

Cercetătorii utilizează clonarea pentru anumite investigaţii. Materialul reproductiv (seminal şi embrioni) şi alimentele (carne, lapte) provenind de la aceste animale clonate nu sunt introduse pe piaţă.

Spread the love


Scrieti un comentariu