Prisma » Economic » Favorizarea spiritului antreprenorial în UE

Favorizarea spiritului antreprenorial în UE

Măsurile propuse sunt menite să atragă noi generaţii de antreprenori şi să ajute tinerii, femeile, persoanele în vârstă, imigranţii şi şomerii să-şi lanseze propria afacere.

Antreprenorii creează locuri de muncă. Ei se află la conducerea a numeroase întreprinderi mici care generează în Europa, în fiecare an, circa 4 milioane de locuri de muncă.

Cu toate acestea, UE este în urmă faţă de concurenţii săi mondiali în ceea ce priveşte spiritul antreprenorial. Acest lucru indică existenţa unui potenţial de creare de locuri de muncă, pe care trebuie să-l exploatăm. Numai 11% din cetăţenii europeni sunt antreprenori şi circa 40% doresc să lucreze pe cont propriu. În SUA şi China, mai mult de jumătate din populaţie doreşte să-şi lanseze propria afacere.

Această atitudine relativ reţinută faţă de crearea de noi întreprinderi trebuie să se schimbe, în condiţiile în care Europa revine pe curba de creştere. În acest sens, Comisia Europeană propune un plan de acţiune care vizează:

  • îmbunătăţirea accesului la finanţare, crearea unei pieţe europene pentru împrumuturile mici, simplificarea normelor fiscale pentru investiţiile private directe
  • includerea educaţiei şi experienţei antreprenoriale în programa şcolară – tinerii ar beneficia de cel puţin o experienţă de lucru înainte de a termina şcoala secundară
  • reducerea timpului necesar pentru obţinerea licenţelor de funcţionare şi a permiselor necesare pentru înfiinţarea unei întreprinderi
  • crearea unor programe de îndrumare, consiliere şi sprijin pentru femei, persoane în vârstă, imigranţi, şomeri şi alţi potenţiali antreprenori
  • oferirea de cursuri de formare în management pentru întreprinderile noi şi crearea de reţele cu omologi, furnizori şi clienţi potenţiali
  • sprijinirea noilor întreprinderi bazate pe internet, prin înlăturarea obstacolelor din calea vânzărilor transfrontaliere on-line
  • simplificarea procedurilor necesare pentru înfiinţarea, vânzarea, cedarea sau relansarea unei întreprinderi
  • sprijinirea noilor întreprinderi care se confruntă cu dificultăţi financiare pe termen scurt şi acordarea unei a doua şanse antreprenorilor oneşti care s-au confruntat cu falimentul – cei care încearcă a doua oară au mai mult succes.

Statele membre cooperează deja în cadrul Small Business Act pentru a reduce povara administrativă cu care se confruntă întreprinderile. Noile propuneri ale Comisiei sunt menite să faciliteze funcţionarea acestor norme comune într-o şi mai mare măsură, în favoarea întreprinderilor mici.

Etapele următoare

Comisia va colabora îndeaproape cu guvernele ţărilor UE, cu organizaţiile patronale şi cu alte părţi interesate pentru a stabili o foaie de parcurs pentru punerea în aplicare a acestor propuneri.

În UE, sprijinul de care beneficiază antreprenorii variază foarte mult de la o ţară la alta. Este mai eficient ca statele membre să facă schimb de bune practici şi să-şi coordoneze eforturile, mai degrabă decât să ia iniţiative pe cont propriu.

Spread the love


Scrieti un comentariu