Prisma » Social » Accesul lucrătorilor români la piaţa forţei de muncă din Spania

Accesul lucrătorilor români la piaţa forţei de muncă din Spania

Comisia Europeană a aprobat o cerere transmisă de autorităţile spaniole la 13 decembrie 2012 privind prelungirea restricţionării temporare a accesului lucrătorilor români la piaţa forţei de muncă din Spania până la 31 decembrie 2013, din cauza perturbărilor grave care afectează piaţa forţei de muncă din această ţară. Aceste restricţii nu pot fi menţinute după sfârşitul anului 2013, întrucât restricţiile temporare impuse liberei circulaţii a lucrătorilor români şi bulgari trebuie anulate în toate statele membre începând cu 1 ianuarie 2014.

Decizia Comisiei se bazează pe o clauză specifică de salvgardare din Tratatul de aderare a Bulgariei şi României încheiat în 2005. Această clauză permite statelor membre care au ridicat restricţiile impuse lucrătorilor din Bulgaria şi România să le restabilească ulterior, în caz de perturbări grave ale pieţei forţei de muncă din statele respective, sub rezerva acordului din partea Comisiei.

Spania şi-a deschis piaţa forţei de muncă pentru lucrătorii români şi bulgari în 2009, dar în august 2011 Comisia a autorizat Spania să restricţioneze temporar libera circulaţie a lucrătorilor români până la 31 decembrie 2012.

Orice restricţionare a liberei circulaţii a lucrătorilor constituie o derogare de la o libertate fundamentală garantată de dreptul UE, care trebuie autorizată în mod explicit de dreptul UE. Măsurile tranzitorii din Tratatul de aderare permit astfel de derogări, însă acestea sunt limitate în timp.

Lucrătorii din România se bucură în prezent de toate drepturile legate de libera circulaţie în 16 state membre (Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Finlanda şi Suedia). Nu se aplică restricţii între România şi Bulgaria.

Dintre celelalte 9 state membre (Belgia, Germania, Spania, Franţa, Luxemburg, Malta, Ţările de Jos, Austria şi Regatul Unit), unele au simplificat condiţiile sau procedurile de acces la piaţa forţei de muncă, în comparaţie cu condiţiile şi procedurile aplicate înaintea aderării.Scrieti un comentariu