Prisma » Social » Memorandum cu tema: Negocierea şi semnarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale

Memorandum cu tema: Negocierea şi semnarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale

Acest memorandum a fost aprobat.

Prin acest nou acord care a fost negociat se reglementează relaţiile dintre cele două state în domeniul securităţii sociale, având ca scop principal recunoaşterea şi totalizarea perioadelor de asigurare socială realizate pe teritoriul ambelor state, acordarea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţiei de maternitate, indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav, indemnizaţiei pentru prevenirea îmbolnăvirii şi recuperarea capacităţii de muncă, pensiilor, prestaţiilor în natură în caz de boala şi maternitate, prestaţiilor în natură în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, ajutorului de deces şi alocaţiei de stat pentru copii.

MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale

Acest memorandum a fost aprobat.

În prezent, între România şi Republica Serbia se aplica Acordul între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia pentru colaborarea în domeniul asistenţei medicale a asiguraţilor, încheiat la Bucureşti, la 20 martie 1976.

Ambele părţi şi-au exprimat disponibilitatea pentru încheierea unui nou acord în domeniul securităţii sociale, care să aibă în vedere evoluţiile înregistrate în practică încheierii acestor tipuri de tratate şi care să reglementeze şi acordarea pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale.

Spread the love


Scrieti un comentariu