Prisma » Social » Ocuparea posturilor vacantate

Ocuparea posturilor vacantate

Hotărârea privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2013 pentru personalul din sistemul de asistenţă socială

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se creează posibilitatea ca fiecare ordonator de credite să stabilească posturile absolut necesare a fi ocupate prin concurs sau examen, în funcţie de situaţia concretă existentă, în funcţie de categoriile de personal absolut necesare, de legislaţia care trebuie respectată, precum şi de posibilităţile financiare existente.

Angajarea prin concurs sau examen a personalului se realizează pentru posturile vacantate în anul 2013, numai cu încadrare în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

Spread the love


Scrieti un comentariu