Prisma » Economic » Dezvoltarea interoperabilităţii bazelor de date destinate IMM-urilor

Dezvoltarea interoperabilităţii bazelor de date destinate IMM-urilor

Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI) lansează proiectul „Dezvoltarea interoperabilităţii bazelor de date destinate IMM-urilor”. Prin aceste proiect se urmăreşte punerea la dispoziţia IMM-urilor a unei platforme prin care acestea să poată beneficia de o serie de noi servicii electronice. Proiectul vizează şi asigurarea interoperabilităţii cu sisteme deja existente, care reprezintă o resursă pentru IMM-uri. Astfel, se are în vedere realizarea unui sistem interoperabil unic şi coerent prin intermediul căruia orice mic întreprinzător să poată avea acces la o gamă largă de servicii electronice. Lansarea efectivă a sistemului pentru publicul larg va avea loc în toamna acestui an.

Proiectul „Dezvoltarea interoperabilităţii bazelor de date destinate IMM-urilor” este co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea de Management AMPOSCCE. Valoarea totală a proiectului este de 4.228.884,74 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 3.410.390,92 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă finanţată din FEDR este de 2.820.393,29 lei şi valoarea eligibilă nerambursabilă finanţată din bugetul naţional este de 589.997,63 lei. Locaţia de implementare a proiectului este Municipiul Bucureşti, sediul Ministerului pentru Societatea Informaţională, durata contractului de finanţare fiind de 12 luni.

În prima fază a proiectului, va fi efectuată efectua o analiză al cărei scop este definitivarea listei de servicii pe care noua platformă o va oferi. Bazată pe studiul serviciilor oferite în prezent de alte platforme, analiza are drept scop identificarea serviciilor electronice care răspund nevoilor pieţei şi nu sunt disponibile în prezent. Rezultatele analizei, incluzând noile servicii, vor fi finalizate până la sfârşitul lunii iunie.

Elaborarea listei de servicii care vor fi oferite prin această platformă va fi urmată de construirea propriu-zisă a platformei, principalele etape în execuţia acesteia fiind: dezvoltarea sistemului, testarea funcţională şi integrată, popularea cu date a bazelor de date, dezvoltarea conţinutului electronic şi, nu în ultimul rând, instruirea utilizatorilor sistemului.

Ministerul pentru Societatea Informaţională a iniţiat deja discuţii cu alte instituţii publice care au implementat platforme şi portaluri de informare şi servicii destinate IMM-urilor în vederea realizării interoperabilităţii bazelor de date. Integrarea cu alte platforme va permite IMM-urilor care se vor înscrie pe această portal să acceseze direct şi serviciile oferite de alte platforme.

Proiectul „Dezvoltarea interoperabilităţii bazelor de date destinate IMM-urilor” se înscrie în eforturile MSI de a-şi îndeplini misiunea de coordonator al tranziţiei la societatea informaţională şi de a asigura interoperabilitatea sistemelor.Scrieti un comentariu