Prisma » Educaţie » A fi elev la Colegiul Tehnic Cărăşan, înseamnă a fi european

A fi elev la Colegiul Tehnic Cărăşan, înseamnă a fi european

Elevii Colegiului Tehnic Cărăşan Reşiţa, sunt beneficiarii proiectului „Eurointegrare profesională prin mobilitate educaţională – Viitorul meu începe azi!”, proiect finanţat prin Programul sectorial Leonardo da Vinci, din fonduri europene, având un grant de 52 008 euro. Grupul ţintă din proiect a fost format din 16 participanţi, domeniul Industrie textilă şi pielărie, toţi elevi în clasa a X-a, liceu. Mobilitatea proiectului a avut loc la Granada, Spania, în perioada 11.02.2013-03.03.2013, unde elevii au fost însoţiţi de prof. Leontina Laţcu, coordonator proiect şi prof. Dalina Rancu, manager tehnic al proiectului.

Parteneriatul româno-spaniol, a avut la bază colaborarea dintre cinci instituţii: Colegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa,organizaţie de trimitere, M.E.P. Europroject Granada, organizaţie intermediară, Camismoda S.L. Granada, Confecciones José Pichel Granada şi Confecciones Montilla Granada, organizaţii de primire.

În timpul stagiului de formare participanţii şi-au desfăşurat activitatea la cele trei organizaţii de primire din Granada, specializate în producerea, distribuţia şi vânzarea produselor textile en-gros unde, sub îndrumarea tutorilor de stagiu, elevii au învăţat: să identifice materialele textile şi produsele care se pot realiza din acestea; să determine caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor folosind diverse metode, aparate; să execute schiţe, să proiecteze tipare şi şabloane folosind metode clasice dar şi asistate de calculator; să execute încadrări pentru determinarea consumului de materiale; să croiască reperele produselor; să prelucreze prin operaţii de coasere cu maşini de cusut clasice sau asistate de calculator; să aplice cerinţele de calitate şi normele de protecţia şi securitatea muncii. De asemenea, prin practica desfăşurată în firme de prestigiu, elevii au înţeles organizarea muncii în diferite tipuri de fabrici, compartimentele şi funcţiile lor. Au dobândit aptitudini necesare pentru a putea să îndeplinească cerinţele legate de această meserie (atenţie, îndemânare, putere de analiză şi decizie, spirit de echipă, adaptabilitate la situaţii noi, spirit competitiv, creativitate). Rezolvarea sarcinilor de lucru în echipă i-a responsabilizat pe fiecare în parte. Ei şi-au îmbunătăţit cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice din domeniul pentru care se pregătesc. Trăind în Spania şi participând la diferite activităţi culturale, participanţii şi-au lărgit orizontul cultural şi spiritual, şi-au îmbogăţit abilităţile de comunicare şi lingvistice. Au învăţat să facă faţă unor noi provocări, să promoveze toleranţa, şansele egale, libertatea şi democraţia.

În vederea dezvoltării competenţelor propuse şi pentru evaluarea lor, tutorele de stagiu şi profesorii însoţitori au îndrumat şi urmărit activitatea zilnică a participanţilor, au observat comportamentul şi modul de integrare în activitatea unităţii de stagiu, au examinat şi analizat zilnic calitatea lucrărilor executate, au aplicat fişe individuale de descriere a activităţii, fişe pentru înregistrarea progresului elevului, fişe de evaluare, chestionare de satisfacţie, etc. Elevii au realizat un portofoliu personal în perioada plasamentului pe baza căruia profesorii de specialitate le-au evaluat competenţele la modulele de specialitate implicate în proiect.

În urma participării la proiect, fiecare participant a primit certificate de pregătire lingvistică la Limba engleză şi la Limba spaniola, documentul “Europass Mobility” pentru formarea profesională şi certificate de participare din partea organizaţiilor de primire şi a organizaţiei intermediare M.E.P. Europroject Granada.

Participarea la acest plasament va facilita tranziţia acestor tineri de la şcoală la viaţa activă, integrarea cu succes pe piaţa muncii imediat după absolvire şi chiar posibilitatea de a-şi dezvolta propria afacere.

Proiectul a contribuit la îmbunătăţirea parteneriatelor educaţionale şi la formarea pieţei europene a muncii, în care lucrătorii vor circula liber şi vor avea de satisfăcut aceleaşi standarde de competenţă în orice stat european ar activa. Va avea ca rezultat direct recunoaşterea competenţelor şi calificării pe care le putem asigura elevilor noştri. De asemenea, proiectul va contribui şi în continuare la dezvoltarea competenţelor lingvistice şi culturale ale participanţilor.

Prof. Leontina Laţcu, Colegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa

Spread the love


Scrieti un comentariu