Prisma » Economic » Menţinerea competitivităţii siderurgiei europene

Menţinerea competitivităţii siderurgiei europene

Planul de acţiune abordează scăderea cererii, provocările legate de mediu şi concurenţa neloială, cu accent pe reducerea costurilor şi inovare.

Cu o cotă de 11 % din producţia globală şi peste 360.000 de angajaţi, UE este al doilea producător de oţel ca mărime la nivel mondial. Traversăm în prezent o perioadă dificilă. Cererea s-a redus din cauza recesiunii economice mondiale, preţurile la energie continuă să crească, multe materii prime trebuie importate, concurenţa este adesea neloială şi îndeplinirea cerinţelor de mediu poate fi costisitoare. Potrivit estimărilor, cererea mondială va creşte până în 2025. Prin urmare, este în interesul Europei să sprijine acest sector pentru a-i spori competitivitatea. Comisia a elaborat un nou plan de acţiune pentru industria siderurgică europeană, în care sunt abordate 7 domenii-cheie:

Cadrul de reglementare

UE va evalua sarcina de reglementare impusă industriei siderurgice, pentru a verifica în ce măsură legislaţia comunitară generează costuri suplimentare.

Stimularea cererii

Sectorul construcţiilor şi cel auto îşi împart aproximativ 40% din cerere şi ambele au fost afectate de criza economică. Două iniţiative ale UE vor stimula aceste sectoare (CARS2020 şi Planul de acţiunea construcţia durabilă).

Concurenţa loială

Unele ţări terţe au limitat importurile din UE sau au introdus stimulente pentru propriile exporturi, oferind avantaje necuvenite propriilor întreprinderi. UE va continua să negocieze acorduri de liber schimb cu ţări din afara UE şi să combată practicile neloiale.

Reducerea costurilor cu energia

Energia reprezintă aproximativ 40% din costurile de producţie a oţelului, iar întreprinderile europene plătesc mai mult decât majoritatea concurenţilor lor. Planul UE de a crea o reţea energetică europeană interconectată va duce la creşterea concurenţei şi la costuri mai mici.

Politica privind schimbările climatice

Existenţa unor norme de mediu clare ar încuraja investiţiile necesare pentru adaptarea la tehnologii mai ecologice. Comisia va promova cele mai bune practici, dar statele membre trebuie, de asemenea, să analizeze politicile naţionale care afectează preţurile şi să aloce finanţare pentru proiecte axate pe eficienţa energetică.

Inovare

În perioada 2014-2020, aproape 18 miliarde de euro din fondurile UE vor fi disponibile pentru consolidarea poziţiei de lider industrial în inovare prin programul de cercetare Orizont 2020.

Sprijin în perioada de restructurare

Din cauza restructurărilor, sectorul siderurgic a pierdut deja 40 000 locuri de muncă. Există fonduri pentru a-i ajuta pe cei afectaţi şi pentru a se garanta că sunt reţinute competenţele-cheie. Având în vedere că forţa de muncă în domeniu îmbătrâneşte, industria are, de asemenea, nevoie de a atrage noi angajaţi, tineri şi creativi. Va fi instituit un grup care va avea sarcina de a monitoriza progresele în domeniile menţionate mai sus. Peste un an, Comisia va evalua progresele înregistrate.

Spread the love


Scrieti un comentariu