Prisma » Legislativ » Anunţ din partea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

Anunţ din partea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

Anunţ cu privire la opţiunea pe care o au la dispoziţie cetăţenii de a solicita returnarea dosarelor înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor către comisiile locale de fond funciar.

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor informează persoanele îndreptăţite că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2013, articolul 42, pot opta pentru returnarea dosarelor înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor către comisiile locale de fond funciar în vederea restituirii în natură a terenurilor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Întrucât Legea nr. 165/ 2013 a intrat în vigoare pe 20 mai, termenul până la care cetăţenii îşi pot exercita această opţiune expiră pe 19 iulie.

De asemenea, precizăm că de această prevedere beneficiază şi persoanele care nu au valorificat titlurile de despăgubire emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, în sensul că nu au urmat procedura prevăzută la articolul 181, din Legea nr. 247/2005, potrivit căreia „titlurile de despăgubire se valorifică în termen de trei ani de la data emiterii”.

Pe de altă parte, dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor pentru care nu se exercită opţiunea de returnare către comisiile locale de fond funciar se transmit Secretariatului Comisiei Naţionale, în vederea soluţionării potrivit prevederilor noii legi privind finalizarea procesului de restituire.

Spread the love


Scrieti un comentariu