Prisma » Legislativ » Proiectul de ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea O.u.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, supus dezbaterii publice

Proiectul de ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea O.u.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, supus dezbaterii publice

Având în vedere că, în perioada sezonului rece 2013-2014, cheltuielile cu încălzirea locuinţei vor fi mai ridicate faţă de sezonul anterior din cauza creşterii, preţului gazelor naturale cu aproximativ 12% şi cu 10% la energie electrică, este necesară ajustarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei pentru persoanele şi familiile cu venituri reduse, în aşa fel încât să fie diminuat impactul negativ asupra bugetului familiei şi riscul de excluziune socială.

În acest sens, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice supune dezbaterii publice, în perioada 26 iulie – 4 august a.c., Proiectul de ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

Proiectul de act normativ vine în sprijinul şi completarea măsurilor de protecţie socială destinate CLIENŢILOR (CONSUMATORI-LOR) VULNERABILI, iniţiate deja prin majorarea cuantumului venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru susţinerea familiei şi aprobate prin OUG nr.42/2013.

Elementele de noutate aduse se referă la:

  • instituirea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi pentru cei cei care utilizează energia electrică;
  • acordarea ajutoarelor de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri la începutul sezonului rece, pentru toate lunile sezonului;
  • introducerea obligativităţii prezentării de documente justificative referitoare la componenţa familiei, veniturile realizate şi situaţia juridică a locuinţei;
  • introducerea anchetei sociale pentru stabilirea dreptului, în special pentru ajutoarele destinate acoperirii costurilor de încălzire cu energie electrică;
  • introducerea indicatorului social de referinţă (ISR) ca element de raportare a cuantumurilor ajutoarelor şi nivelurilor de venituri, în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011. În prezent, ISR are valoarea de 500 lei.

Dacă cele trei sisteme deja consacrate – energie termică, gaze naturale şi lemne, cărbuni combustibili petrolieri – erau acoperite prin programul deja reglementat de OUG nr. 70/2011, în ultima perioadă, s-a constatat faptul că sunt zone în care nu există posibilitatea furnizării de energie termică în sistem centralizat ori costul de producţie al acesteia este prea mare pentru a putea fi suportat de cetăţeni, încălzirea locuinţei realizându-se cu energie electrică. De altfel, conform datelor recensământului realizat în anul 2011, doar 44% dintre locuinţe au instalaţii de termoficare sau centrală termică proprie, restul de locuinţe utilizând, după caz, gazele naturale, combustibilii solizi sau lichefiaţi, precum şi energia electrică.

În consecinţă, deşi fenomenul nu este de masă, cele 24.000 familii şi persoane singure estimate ca potenţiali beneficiari ai ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică nu au posibilităţi alternative, reprezentând astfel o categorie extrem de vulnerabilă pentru care, până în prezent, nu au fost luate măsuri de protecţie pe perioada sezonului rece.

Astfel, se propune acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică cu aceleaşi limite de venituri ca şi în cazul ajutoarelor pentru gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, respectiv până la 615 lei/persoană. Ajutoarele variază între 240 lei pentru familiile/persoanele cele mai sărace având venituri de până la 155 lei/persoană, şi 48 lei pentru persoanele cu venituri între 540,1 lei şi 615 lei/persoană.

Limite venituri (lei)
până la 155
155,1 – 210
210,1 – 260
260,1 – 310
310,1 – 355
355,1 – 425
425,1 – 480
480,1 – 540
540,1 – 615
Cuantum (lei)
240
216
192
168
144
120
96
72
48

De asemenea, ţinând cont de experienţa sezoanelor reci anterioare, se impune introducerea obligativităţii prezentării de documente justificative referitoare la componenţa familiei, veniturile realizate şi situaţia juridică a locuinţei şi efectuarea anchetei sociale la stabilirea dreptului, pentru a se evita acordarea de drepturi necuvenite şi înregistrarea de debite ce nu pot fi recuperate, ori acordarea de ajutoare pentru mai multe sisteme de încălzire utilizate în aceeaşi gospodărie.

Se estimează că suma totală necesară acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică şi lemne este de 556,8 mil. lei, din care 176,8 mil. lei pentru perioada noiembrie şi decembrie 2013 şi 386,5 mil. lei pentru perioadele ianuarie-martie şi noiembrie-decembrie 2014, sume care pot fi suportate din bugetul actual, respectiv din propunerea de buget pentru anul viitor.

Spread the love


Scrieti un comentariu