Prisma » Justiţie » UE îşi intensifică eforturile de combatere a fraudei

UE îşi intensifică eforturile de combatere a fraudei

Noua instituţie a UE va investiga infracţiunile care afectează bugetul UE şi îi va trimite pe suspecţi în faţa instanţelor naţionale.

Anual, bugetul UE suferă pierderi de peste 500 de milioane de euro din cauza fraudei. Comisia Europeană propune crearea unui Parchet European a cărui misiune fi va aceea de a nu-i lăsa pe infractorii care fură din banii contribuabililor să rămână nepedepsiţi. Acţionând ca instituţie independentă, noul Parchet va reprezenta puntea de legătură între sistemele penale ale statelor membre, ale căror competenţe se opresc la frontierele naţionale, organismele Uniunii neputând efectua anchete penale. Parchetul European va fi integrat în sistemele judiciare naţionale: cercetările şi urmăririle penale vor fi efectuate de procurori europeni care vor acţiona la nivelul ţărilor UE. Aceştia vor colabora cu personalul naţional şi vor aplica legislaţia naţională. Un singur procuror general se va asigura că toţi procurorii au aceeaşi abordare în toate ţările. Cum întreaga structură va utiliza resursele existente, costurile suplimentare vor fi foarte reduse.

Instanţele naţionale vor efectua controlul judiciar, ceea ce înseamnă că hotărârile Parchetului European vor putea fi contestate în faţa lor. În acelaşi timp, cei acuzaţi de fraudarea bugetului UE vor beneficia de mai multe drepturi procedurale, inclusiv de dreptul la interpretare şi traducere, dreptul de acces la dosar şi dreptul la un avocat. Comisia propune şi ca unele drepturi care sunt garantate deja în unele ţări să fie extinse: dreptul de a păstra tăcerea şi de a fi prezumat nevinovat, dreptul la asistenţă juridică, dreptul de a prezenta probe şi dreptul la audierea martorilor.

UE dispune deja de un Oficiu de Luptă Antifraudă (OLAF). După instituirea Parchetului European şi odată ce acesta va începe să fie operaţional, OLAF nu va mai efectua investigaţii administrative în cazurile de fraudă sau alte infracţiuni care afectează interesele financiare ale UE. El va continua să cerceteze alte nereguli, inclusiv abaterile grave, fără impact financiar, comise de personalul UE.

Propunerile vor fi supuse dezbaterii în Parlamentul European şi în guvernele naţionale. În baza acordurilor anterioare, Danemarca nu va participa la Parchetul European, în timp ce Regatul Unit şi Irlanda trebuie să îşi exprime în mod expres opţiunea de a participa. În cazul în care nu toate ţările vor dori să se alăture noii instituţii, ea va putea fi creată dintr-un grup de cel puţin 9 ţări.

Justiţie şi drepturile cetăţenilor – 22/07/2013

Spread the love


Scrieti un comentariu