Prisma » Ştiinţă » BikeAttack – pe două roţi spre natură

BikeAttack – pe două roţi spre natură

Unul dintre cele mai active ONG-uri cărăşene este, cu siguranţă, Asociatia BikeAttack din Reşiţa, o organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit, înfiinţată în aprilie 2003, care promoveaza activităţile outdoor şi cele din domeniul protecţiei mediului înconjurător.

“Suntem iubitori de activităţi outdoor, pasionaţi de sporturi montane – mountain biking, căţărare, river rafting, boarding, ski, canioane, speologie ” – spune Cătălin Gavrilă, preşedintele asociaţiei.

BikeAttack are o seamă de colaborări cu alte ONG-uri şi desfăşoară o bogată activitate care ţine de sociatea civilă. Ultimul proiect mare derulat de asociaţie în perioada 17 octombrie – 25 noiembrie 2011, se numeşte “Voluntari pentru natură şi aventură”. A fost o acţiune finanţată de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret şi înscrisă în calendarul de activităţi al Anului European al Voluntaria-tului în România. Problema abordată în cadrul acestui proiect este indiferenţa tinerilor privind consecinţele negative pe care le are un comportament neadecvat din punct de vedere ecologic pe termen scurt, mediu şi lung. Măsurile pe care asociaţia le-a considerat necesare pentru rezolvarea acestei probleme sunt legate de realizarea pe de o parte a unor acţiuni informative ce vizează educaţia non-formală ecologică, şi pe de altă parte selectarea unui grup de tineri ce vor fi pregătiţi ca formatori în educaţie ecologică. Această formă alternativă de educaţie non-formală are în vedere mai multe aspecte: formarea unei atitudini responsabile din punct de vedere ecologic, formarea şi dezvoltarea spiritului de echipă, a unor abilităţi de îndemânare, de întrajutorare, a unei gândiri planificate, întărirea încrederii şi formarea sentimentului de apreciere de sine. Este vizată stimularea şi încurajarea iniţiativei, a interesului pentru cunoaştere, canalizarea abilităţilor tinerilor spre descoperirea unor domenii în care aceştia şi le vor putea valorifica pentru a-şi dezvolta personalitatea. De asemenea, aceştia vor deveni formatori şi multiplicatori în domeniul educaţiei ecologice, astfel încât vor disemina experienţa acumulată şi către alte persoane din cercul lor social: prieteni, familie, colegi, comunitate.

“Profităm de ocazie pentru a promova bogăţia naturală a judeţului, pentru ca tinerii participanţi să realizeze şansa pe care o avem locuind într-o asemenea regiune. În acest mod tinerii pot percepe atât avantajele contextului natural în care ne aflăm, cât şi responsabilităţile de protejare a mediului ce decurg din aceasta. Voluntari pentru natură şi aventură şi-a propus astfel formarea unei gândiri ecologice si atragerea tinerilor spre forme mai sănătoase de petrecere a timpului liber, oferind programe care îmbină activitatea în natură cu sportul de aventură, cum sunt escalada, mountain bike, speologie, lucrul cu corzi, completând activităţile de tip recreativ-distractive cu cele de tip informativ-educativ, care constituie o bună alternativă de participare într-un mediu organizat”, spune Cătălin Gavrilă.

Dan Apostolescu

Spread the love


Scrieti un comentariu