Prisma » Executiv » Informare privind şedinţa C.N.C.I.

Informare privind şedinţa C.N.C.I.

Din 23 septembrie 2013 94 de dosare analizate: 22 decizii de compensare prin puncte, 4 titluri de despăgubire în numerar.

În şedinţa din data de 23 septembrie, Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor a analizat 94 de dosare, constituite în baza Legii nr. 10/2001 şi în baza legilor fondului funciar. S-a hotărât emiterea a 22 de decizii de compensare prin puncte, atât în dosare în care existau hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor fusese obligată să emită decizia de despăgubire, dar şi în dosare analizate în funcţie de data înregistrării lor la A.N.R.P.

De asemenea, Comisia Naţională a continuat discuţiile asupra unor dosare aprobate în şedinţe anterioare ale Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor (C.C.S.D.) şi pt. care nu s-a emis până în prezent titlul de despăgubire. În consecinţă, Comisia Naţională a luat act că trebuie emise patru titluri de despăgubire în numerar.

Lista dosarelor pentru care s-au acordat decizii de compensare sau titluri de despăgubire este disponibilă pe site-ul A.N.R.P. În cazul unui dosar, în temeiul articolului 17 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, Comisia a invalidat decizia autorităţii învestite de lege prin care se propunea acordarea de măsuri compensatorii.

În alte 60 de dosare constituite în baza Legii nr. 10/2001, Comisia Naţională a considerat necesar să fie solicitate documente clarificatoare persoanelor îndreptăţite şi autorităţilor competente. Comisia a mai decis ca patru dosare să fie analizate potrivit prevederilor noii legi a restituirilor, Legea nr. 165/2013, şi a constatat că alte trei dosare au rămas fără obiect.

Următoarea şedinţă a Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor se va desfăşura în data de 3 octombrie 2013.

Spread the love


Scrieti un comentariu