Prisma » Legislativ » Drepturile de proprietate intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală

European Copyright

Un studiu arată că aproximativ 35 % din locurile de muncă din UE se bazează pe sectoare în care se utilizează pe scară largă aceste drepturi.

Comisia Europeană a salutat publicarea unui studiu privind drepturile de proprietate intelectuală, care a fost elaborat în comun de Oficiul European de Brevete (OEB) şi de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OAPI). Studiul, intitulat „Sectoarele în care se utilizează pe scară largă drepturile de proprietate intelectuală: contribuţia la performanţa economică şi la ocuparea forţei de muncă în Europa” (septembrie 2013), măsoară importanţa drepturilor de proprietate intelectuală în economia UE. Principalele constatări ale studiului sunt acelea că sectoarele în care se utilizează pe scară largă drepturile de proprietate intelectuală generează aproximativ 39 % din totalul activităţii economice din UE (aproximativ 4,7 miliarde EUR anual), acestea asigurând în mod direct aproximativ 26 % din totalul locurilor de muncă din UE (56 de milioane de locuri de muncă); încă 9 % din locurile de muncă din UE sunt legate în mod indirect de sectoarele respective.

Studiul se concentrează asupra economiei UE şi consideră drept sectoare în care se utilizează pe scară largă drepturile de proprietate intelectuală fie cele care înregistrează mai multe drepturi de proprietate intelectuală pe angajat decât alte sectoare, fie cele în cazul cărora utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală este o caracteristică intrinsecă a activităţii pe care o desfăşoară. Aceste sectoare sunt selectate la nivelul UE, pe baza, de exemplu, a unor măsurători ale gradului de utilizare a drepturilor de proprietate intelectuală, efectuate în întreaga UE.

Studiul constată, de asemenea, că:

 • remuneraţia medie în sectoarele în care se utilizează pe scară largă drepturile de proprietate intelectuală este cu peste 40 % mai mare decât în alte sectoare;
 • printre exemplele de sectoare în care se utilizează pe scară largă drepturile de proprietate intelectuală se numără şi:
  – fabricarea de maşini-unelte portabile acţionate electric (brevete);
  – fabricarea de produse farmaceutice de bază (mărci);
  – fabricarea de ceasuri (desene sau modele);
  – publicarea de cărţi (drepturi de autor);
  – fabricarea de produse lactate şi de brânzeturi (indicaţii geografice);
  – sute de sectoare, în domenii diverse precum activităţile legate de serviciile financiare şi de asigurare, agenţiile de publicitate, fabricarea de îngheţată, fabricarea de tapet, producţia de vin, iluminatul electric şi aparatele de uz casnic, telecomunicaţiile prin satelit şi extracţia de petrol şi de gaze, utilizează, de asemenea, pe scară largă drepturile de proprietate intelectuală şi multe dintre acestea folosesc simultan cel puţin două drepturi de proprietate intelectuală.

Acest studiu vine pe fondul unui amplu exerciţiu similar efectuat în 2012 de Oficiul de Brevete şi Mărci din SUA împreună cu Administraţia pentru Economie şi Statistică, în urma căruia s-a ajuns la concluzii comparabile în ceea ce priveşte economia SUA cu cele constatate în studiul efectuat de OAPI şi OEB în cazul economiei UE.

Comisia Europeană, IP/13/889, 30/09/2013

Spread the love


Scrieti un comentariu