Prisma » Social » Vârstele standard de pensionare şi stagiile complete de cotizare

Vârstele standard de pensionare şi stagiile complete de cotizare

Legislaţia de asigurări sociale şi pensii publice din România nu prevede cumularea stagiului de cotizare cu vârsta de pensionare în vederea deschiderii dreptului la pensie. Deoarece, în ultima perioadă, au apărut o serie de informaţii referitoare la existenţa unui proiect de act normativ care stabileşte alte condiţii de pensionare decât cele prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o informare corectă a publicului, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice face următoarele precizări:

MMFPSPV nu are în lucru un proiect de act normativ care să cuprindă reglementări derogatorii de la Legea 263/2010, prin care stagiul de cotizare şi vârsta de pensionare să poată fi cumulate în vederea deschiderii dreptului la pensie. De altfel, legislaţia de asigurări sociale şi pensii care a reglementat sistemul public de pensii din România nu a cuprins niciodată astfel de reglementări.

Menţionăm că, începând cu data de 1 ianuarie 2011, actul normativ care stabileşte categoriile de pensii acordate de sistemul public de pensii şi condiţiile de vârstă şi stagiu de cotizare necesare pentru accesul la una dintre acestea este Legea – cadru nr. 263/2010, prin apariţia căreia au fost abrogate prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea – cadru stipulează, la articolele 52 şi 53, că pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sau în specialitate, după caz. De asemenea, în Anexa nr. 5 a legii sunt prevăzute vârstele standard de pensionare şi stagiile complete de cotizare, în raport cu data naşterii.

Ministerul Muncii, 31 octombrie 2013

Spread the love


Scrieti un comentariu