Prisma » Economic » Protecţia împotriva furtului de informaţii de afaceri confidenţiale

Protecţia împotriva furtului de informaţii de afaceri confidenţiale

Comisia Europeană a propus o serie de norme noi privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale a acestora.

Propunerea de directivă introduce o definiţie comună a secretelor comerciale, precum şi o serie de mijloace prin care cei care sunt victime ale însuşirii abuzive a secretelor comerciale pot obţine despăgubiri. Aceasta va ajuta instanţele naţionale să trateze cazurile de însuşire abuzivă a informaţiilor de afaceri confidenţiale, să scoată de pe piaţă produsele care încalcă secretul comercial şi va permite victimelor să obţină despăgubiri în cazul acţiunilor ilegale.

În actuala economie bazată pe cunoaştere, capacitatea întreprinderilor de a inova şi de a intra în concurenţă poate fi grav afectată atunci când informaţii confidenţiale sunt fie furate, fie utilizate în mod abuziv. Potrivit unui sondaj recent, în ultimii zece ani, o întreprindere din cinci a făcut obiectul a cel puţin unei tentative de furt al secretelor sale comerciale. Potrivit unui alt studiu recent, aceste cifre sunt în creştere, 25 % din întreprinderi raportând furturi de informaţii în 2013, în comparaţie cu 18 % în 2012.

Există diferenţe considerabile la nivelul legislaţiilor în vigoare în ţările UE în ceea ce priveşte protecţia împotriva însuşirii abuzive a secretelor comerciale. Unele ţări nu dispun de legislaţie specifică cu privire la acest subiect. Întreprinderile întâmpină dificultăţi în a înţelege şi a avea acces la sistemele din alte state membre şi, atunci când sunt victime ale însuşirii abuzive a know-how-ului confidenţial, acestea au reticenţe în ceea ce priveşte iniţierea de acţiuni în instanţa civilă, deoarece nu sunt sigure că instanţele vor păstra confidenţialitatea secretelor lor comerciale. Actualul sistem fragmentat are un efect negativ asupra cooperării transfrontaliere dintre întreprinderi şi partenerii de cercetare şi reprezintă un obstacol semnificativ în calea utilizării pieţei unice a UE ca vector al inovării şi al creşterii economice.

Propunerea are drept scop să ofere întreprinderilor un nivel adecvat de protecţie şi o cale de atac eficace în cazul în care secretele lor comerciale sunt furate sau utilizate în mod abuziv. Acest sistem solid, echilibrat şi armonizat de protecţie a secretului comercial va pune la dispoziţia întreprinderilor şi a cercetătorilor un mediu mai sigur în care să poată crea, împărtăşi şi proteja prin licenţă know-how-uri şi tehnologii valoroase, în întreaga piaţă unică. Acest sistem va favoriza, de asemenea, angajamentul întreprinderilor şi al cercetătorilor din diferite ţări ale UE în cadrul unor proiecte comune şi bazate pe colaborare în domeniul inovării şi cercetării.

Context

În cadrul iniţiativei emblematice „O Uniune a inovării”, care este unul dintre pilonii „Strategiei UE 2020”, Comisia s-a angajat să creeze un mediu favorabil inovării. În acest cadru, Comisia a adoptat o strategie cuprinzătoare pentru a asigura funcţionarea armonioasă a pieţei unice în ceea ce priveşte drepturile de proprietate intelectuală. Această strategie se extinde, de asemenea, şi la domenii complementare domeniului drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), cum ar fi secretele comerciale.

Secretele comerciale (denumite şi „informaţii de afaceri confidenţiale” sau „informaţii nedivulgate”) sunt utilizate de întreprinderi de toate dimensiunile, din toate sectoarele economice, pentru a proteja o paletă largă de informaţii, cum ar fi procesul de fabricare a cauciucurilor Michelin, reţeta „Pasteis de Belém” (tartă portugheză cu cremă), tehnologia şi know-how-ul utilizate pentru aeronavele Airbus şi algoritmul de căutare pe Google. Secretele comerciale sunt deosebit de importante pentru întreprinderile mai mici, care nu dispun de resursele umane şi financiare necesare pentru a explora, gestiona şi asigura respectarea unui portofoliu amplu de drepturi de proprietate intelectuală.

Spre deosebire de invenţiile brevetate sau de romanele protejate prin dreptul de autor, deţinătorul unui secret comercial, cum ar fi o formulă, un proces comercial, o reţetă sau un concept de marketing, nu este proprietarul unui drept exclusiv asupra creării acestuia. Concurenţii şi alte părţi terţe pot, prin urmare, să descopere, să dezvolte şi să utilizeze în mod liber aceeaşi formulă. Secretele comerciale sunt protejate din punct de vedere juridic numai în cazurile în care o persoană a obţinut informaţiile confidenţiale prin mijloace nelegitime (de exemplu, prin furt sau dare de mită).

Aşadar, secretele comerciale sunt substanţial diferite de DPI, care conferă exclusivitate. Cu toate acestea, secretele comerciale trebuie să fie protejate din aceleaşi motive pentru care există drepturile de proprietate intelectuală: pentru a stimula inovarea prin asigurarea faptului că creatorii au posibilitatea de a fi răsplătiţi pentru eforturile depuse. Directiva propusă realizează acest lucru prin punerea la dispoziţia inovatorilor a unor mijloace de apărare împotriva practicilor necinstite prin care se urmăreşte obţinerea în mod ilegal a informaţiilor lor confidenţiale, pentru a profita de soluţiile inovatoare fără să suporte nicio investiţie asociată cu cercetarea sau cu ingineria inversă.

Următoarele etape

Propunerea Comisiei privind protecţia împotriva însuşirii abuzive a secretelor comerciale va fi transmisă Consiliului de Miniştri şi Parlamentului European, în vederea adoptării în conformitate cu procedura legislativă ordinară.

Comisia Europeană – IP/13/1176, 28/11/2013

Spread the love


Scrieti un comentariu