Prisma » Legislativ » Accesul cetăţenilor români pe piaţa muncii din Spania

Accesul cetăţenilor români pe piaţa muncii din Spania

În perspectiva apropiatei liberalizări – de la data de 1 ianuarie 2014 – a accesului cetăţenilor români pe pieţele naţionale ale muncii în statele europene care încă menţin restricţii, printre care şi Spania, Ambasada doreşte să reamintească următoarele informaţii utile, reconfirmate în cadrul discuţiilor oficiale derulate cu autorităţile spaniole competente:

  • menţiunea referitoare la negarea dreptului de muncă, înscrisă în certificatele de rezidenţă („no se autoriza a trabajar por cuenta ajena hasta la fecha…”) NU va mai produce efecte juridice începând cu 1 ianuarie 2014 şi, în consecinţă, NU influenţează dreptul de acces pe piaţa muncii (angajare);
  • cetăţenii români care totuşi vor dori schimbarea certificatelor de rezidenţă cu unele noi, în care să nu mai apară această menţiune, se pot adresa Birourilor pentru Străini (Oficina de Extranjería) sau Comisariatelor de Poliţie (Comisaría de Policía) din provincia unde au/doresc să-şi stabilească reşedinţa;
  • pentru obţinerea unui certificat de rezidenţă nou, la momentul solicitării trebuie îndeplinite de către solicitant condiţiile legale general valabile pentru obţinerea unui certificat de rezidenţă:

a. pentru cei angajaţi: vor prezenta documentul de înregistrare în regimul corespunzător de securitate socială SAU (2)contractul de muncă înscris la Serviciul Public de Ocupare (SEPE/INEM);

b. pentru cei care desfăşoară activităţi lucrative pe cont propriu (autónomos): vor prezenta documentul de înregistrare în regimul corespunzător de securitate socială SAU documentul de justificare a stabilirii sediului social prin înscrierea la Registrul Comerţului;

c. cetăţenii români care în momentul solicitării preschimbării certificatului nu desfăşoară activităţi legale generatoare de venit, trebuie să aducă dovezi clare că dispun de mijloace de întreţinere suficiente pentru sine şi persoanele aflate în întreţinere (ex: conturi bancare, cecuri, proprietăţi, cărţi de credit etc.) ŞI asigurare medicală (NU card european de sănătate);

  • cetăţenilor români care au deja un certificat de rezidenţă şi doresc schimbarea acestuia, dar la momentul solicitării schimbării certificatului nu mai îndeplinesc condiţiile legale de acordare, li se va refuza eliberarea altui certificat;

Atenţie: Nu solicitaţi schimbarea certificatului de rezidenţă decât dacă îndepliniţi condiţiile de obţinere a acestui document!

  • certificatele de înregistrare a cetăţenilor europeni NU expiră niciodată, indiferent de format (nou sau vechi), în consecinţă NU există obligativitatea preschimbării celor model vechi (format fila A4), cu cele noi (format mic, tip card);
  • înscrierea contractului de muncă la Securitatea Socială (angajarea) se poate face şi pe baza documentului naţional de identitate (românesc), în acest caz existând obligaţia ca în maxim 3 luni de la angajare cetăţeanul să prezinte certificatul de rezidenţă, care se poate obţine, în virtutea existenţei unui contract de muncă;

a. membrii de familie ai cetăţeanului care are/solicită stabilirea reşedinţei în Spania, trebuie să demonstreze că:

b. însoţesc cetăţeanul rezident sau reîntregesc familia;

c. este căsătorit cu cetăţeanul rezident (va prezenta certificatul de căsătorie);

d. este fiu/fiică al/a cetăţeanului rezident sau al/a soţului/soţiei acestuia (va prezenta certificatul de naştere) şi are vârsta sub 21 de ani. Dacă este de vârsta mai mare de 21 de ani, va justifica faptul că dispune de mijloace proprii de întreţinere sau va aduce un certificat de handicap, care să ateste că se află în întreţinerea părinţilor.

e. este părinte al cetăţeanului rezident (va prezenta certificatul de naştere) şi că dispune de mijloace proprii de întreţinere.

Ambasada României în Spania, 17 decembrie 2013

Spread the love


Scrieti un comentariu