Prisma » Politic » Apel pentru continuitate

Apel pentru continuitate

În cadrul discuţiilor celei de-a XVII-a sesiuni a Comisiei Guvernamentale Româno-Germane pentru Minoritatea Germană din România care a avut loc recent la Berlin, a fost evidenţiată importanţa aderării României la spaţiul Schengen. Deputatul FDGR Ovidiu Ganţ a adresat şi cu această ocazie Republicii Federale Germania un apel să continue să susţină consecvent şi ferm aderarea cât mai curând posibil a României la spaţiul Schengen, acest aspect fiind inclus şi în Protocolul Comisiei Guvernamentale.

În cadrul sesiunii a fost actualizat stadiul îndeplinirii proiectelor prevăzute în Protocolul încheiat cu ocazia precedentei sesiuni a Comisiei Mixte (Sibiu, 4 martie 2013) şi a fost agreată iniţierea unor noi proiecte din domeniul învăţământului în limba minorităţilor, al conservării patrimoniului artistic şi cultural, al asistenţei sociale pentru persoanele vârstnice ş.a.

Lucrările Comisiei au fost conduse de George Ciamba, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Hartmut Koschyk, împuternicit al guvernului federal german pentru problemele imigranţilor de origine germană şi minorităţi naţionale în cadrul Ministerului Federal de Interne, membru al Parlamentului federal. Delegaţia FDGR a fost condusă de deputatul Ovidiu Ganţ.

Cei doi co-preşedinţi au salutat faptul că minoritatea germană din România, respectiv saşii şi şvabii emigraţi în Germania constituie veritabile punţi de legătură între cele două state. Cei doi oficiali au evidenţiat rolul deosebit de important care revine reprezentantului minorităţii germane în Parlamentul României, Ovidiu Ganţ, respectiv au salutat alegerea în Bundestag-ul german a preşedintelui Asociaţiei Saşilor Transilvăneni, Bernd Fabritius.

Spread the love


Scrieti un comentariu