Prisma » Social » Eforturile de integrare a romilor încep să dea roade

Eforturile de integrare a romilor încep să dea roade

Potrivit unui raport UE publicat recent, după trei ani de eforturi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale romilor, încep să se vadă rezultate, dar mai rămân încă multe de făcut.

Din 2011, de când liderii UE s-au angajat să ia măsuri, a crescut numărul de copii romi care au evoluat cu ajutorul educaţiei, au fost create programe pentru a-i ajuta pe cetăţenii de etnie romă să îşi găsească locuri de muncă şi s-au depus eforturi pentru reducerea diferenţelor dintre comunităţi.

Inegalităţile sociale

Romii se confruntă cu inegalităţi sociale semnificative, în comparaţie cu restul populaţiei europene. Numărul celor care termină clasele primare este în scădere, rata şomajului creşte, iar speranţa de viaţă este cu aproape 10 ani sub media înregistrată la nivel european.

Proiectele de integrare iniţiate în ţările UE începând din 2011 s-au axat pe 4 domenii: educaţie, ocuparea forţei de muncă, sănătate şi locuinţe.

Iată câteva din progresele menţionate în raport:

  • proporţia copiilor romi care frecventează învăţământul preşcolar în Finlanda a crescut de la 2% la 60%
  • în Irlanda au fost introduse „cadre didactice nomade” care se deplasează cu comunităţile nomade
  • în Germania a fost creat un „grup operativ” care încurajează acceptarea romilor ca vecini
  • Slovacia a introdus măsuri temporare de discriminare pozitivă în favoarea romilor.

Mai rămân, totuşi, unele obstacole:

  • s-au înregistrat progrese limitate, la nivel european, în ceea ce priveşte rata de participare a romilor pe piaţa muncii
  • accesul la asigurări sociale de sănătate de bază rămâne o problemă în unele ţări
  • romii mai facă încă obiectul discriminărilor.

Summitul consacrat romilor

Raportul a fost prezentat într-un moment în care politicieni şi lideri ai organizaţiilor şi ai grupurilor de interese din toată Europa s-au reunit la Bruxelles cu ocazia celui de-al treilea summit consacrat romilor, pentru a discuta despre progresele înregistrate şi cele mai eficiente proiecte şi despre măsurile care trebuie luate în continuare.

Rapoartele anuale ale ţărilor UE vor contribui la coordonarea şi evaluarea eforturilor, urmând să fie puse la dispoziţie mai multe fonduri. 20% din Fondul social european, dedicat creării unor oportunităţi de angajare mai echitabile pentru cetăţenii UE, va fi utilizat pentru proiectele de incluziune socială, cu 5% mai mult decât în prezent.

Populaţia

În Europa trăiesc între 10 şi 12 milioane de romi. În multe ţări, aceştia reprezintă un procent important şi în creştere din populaţia de vârstă şcolară şi din forţa de muncă viitoare. Susţinerea lor prin educaţie şi prin integrarea pe piaţa forţei de muncă este esenţială pentru a le permite să contribuie în mod egal la economie şi societate.

Comisia Europeană, 04/04/2014

Spread the love


Scrieti un comentariu