Prisma » Social » Comisia Europeană evidenţiază problemele cu care se confruntă familiile internaţionale şi lansează o consultare privind acţiuni suplimentare

Comisia Europeană evidenţiază problemele cu care se confruntă familiile internaţionale şi lansează o consultare privind acţiuni suplimentare

Un raport publicat de Comisia Europeană scoate în evidenţă problemele legale cu care continuă să se confrunte în întreaga Europă cuplurile internaţionale (soţi de cetăţenii diferite) atunci când încearcă să soluţioneze litigiile transfrontaliere privind căsătoria lor sau încredinţarea copiilor lor. Mobilitatea crescândă a cetăţenilor în cadrul Uniunii Europene a dus la creşterea numărului de familii ai căror membri sunt de cetăţenii diferite, locuiesc în ţări diferite din UE sau locuiesc într-un stat membru al UE a cărui cetăţenie este posibil ca unii dintre aceştia să nu o deţină. Atunci când familiile se separă, este nevoie de cooperare judiciară transfrontalieră pentru a le oferi copiilor un mediu juridic sigur care să le permită să îşi menţină relaţiile cu ambii părinţi sau tutori chiar dacă unul dintre ei nu locuieşte în acelaşi stat membru.

Raportul subliniază că trebuie depuse mai multe eforturi pentru a ajuta familiile internaţionale să beneficieze de claritate juridică în astfel de situaţii (de exemplu să afle care este instanţa competentă). Prin urmare, Comisia Europeană lansează o amplă consultare publică pentru a identifica soluţii posibile, precum şi o campanie de sensibilizare cu privire la ajutorul existent şi la normele aplicabile în cazul în care familiile internaţionale decid să se separe. Toate persoanele interesate pot trimite aici contribuţii în cadrul acestei consultări. Consultarea se va desfăşura până la 18 iulie.

Raportul publicat de Comisia Europeană concluzionează că normele UE care sunt în vigoare în prezent i-au ajutat într-o măsură considerabilă pe cetăţeni în soluţionarea litigiilor matrimoniale transfrontaliere şi a chestiunilor de răspundere părintească. Regulamentul din 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie de divorţ şi de separare şi a hotărârilor judecătoreşti în materia răspunderii părinteşti pentru copii a contribuit la prevenirea procedurilor judiciare paralele în mai multe ţări din UE, prin identificarea ţării ale cărei instanţe au competenţe în materie de divorţ şi de răspundere părintească (precum încredinţarea şi drepturile de vizită) – chiar şi pentru copiii născuţi în afara căsătoriei. Acesta a creat, de asemenea, un sistem de cooperare între autorităţile centrale din statele membre în materia răspunderii părinteşti şi a facilitat asigurarea respectării dreptului de vizită pentru părinţi şi executarea anumitor hotărâri de înapoiere emise pentru a asigura înapoierea rapidă a copiilor în cazurile de răpire transfrontalieră a acestora de către unul dintre părinţi.

Cu toate acestea, raportul arată, de asemenea, că există unele deficienţe importante în cadrul juridic în vigoare în prezent:

  • în ceea ce priveşte normele care stabilesc statul membru al UE a cărei instanţă este competentă în materie matrimonială şi de răspundere părintească, absenţa unei norme uniforme şi exhaustive privind competenţa care să acopere toate situaţiile conduce la insecuritate juridică şi la acces inegal la justiţie pentru cetăţenii Uniunii;
  • libera circulaţie a hotărârilor judecătoreşti în toate cazurile matrimoniale şi de răspundere părintească nu este încă pe deplin garantată întrucât anumite categorii de hotărâri trebuie încă să facă obiectul unor proceduri îndelungate şi costisitoare înainte de a putea fi recunoscute într-o altă ţară din UE;
  • hotărârile judecătoreşti pronunţate în alte state membre se dovedesc deseori dificil de executat, din cauza divergenţelor dintre standardele procedurale ale statelor membre privind audierea copilului, de exemplu;
  • cooperarea între autorităţile centrale ale statelor membre poate fi îmbunătăţită, în special în ceea ce priveşte colectarea şi schimbul de informaţii privind situaţia copilului în caz de răpire.

Pentru a examina soluţiile care ar putea fi propuse, în următoarele 3 luni (de la 15 aprilie până la 18 iulie) va avea loc o consultare publică privind aplicarea normelor actuale. În acelaşi timp, în cadrul unei campanii de sensibilizare la scară europeană, familiilor internaţionale li se vor furniza informaţii specifice privind răpirea transfrontalieră a copilului de către un părinte şi privind încredinţarea copilului şi drepturile de vizită, pentru a le îmbunătăţi cunoştinţele despre drepturile şi obligaţiile lor.

Comisia Europeană – IP/14/451 15/04/2014

Spread the love


Scrieti un comentariu