Prisma » Mediu » A început etapa de construcţie a Centrului de management integrat al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin

A început etapa de construcţie a Centrului de management integrat al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin

În cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”, al cărui beneficiar este Consiliul Judeţean Caraş-Severin, la Lupac a început deja etapa de construcţie efectivă pentru contractul de lucrări (CL1) „Construirea Centrului de management integrat al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”.

CL1 a fost semnat în iunie 2014 cu Asocierea S.C. Alpha Construct Sistem S.A. Drobeta Turnu Severin – S.C. Ecoviable Inginerie S.R.L. Bucureşti, iar amplasamentul a fost predat constructorului în data de 16 iulie 2014. Centrul de management include un depozit central ecologic de deşeuri, o staţie de sortare şi o staţie de tratare mecano-biologică simplă. Contractul are o valoare totală de 73.651.584,56 de lei, iar termenul de finalizare este în iulie 2015. Proiectarea Centrului de management a avut în vedere evitarea oricăror riscuri pentru populaţie. Astfel, locaţia selectată de la Lupac se află la o distanţă de peste 2 km de zona locuită. Nu vorbim despre amenajarea unei gropi de gunoi, ci despre o bază centrală de gestionare a deşeurilor. Aici vor ajunge deşeurile separate de populaţie pe categorii de reciclabile (hârtie/carton, stică, plastic şi metal) şi deşeuri menajere. Deşeurile reciclabile vor fi introduse în staţia de sortare, fiind pregătite pentru reciclare. Deşeurile menajere vor fi introduse în staţia de tratare mecano-biologică şi, după proceduri specifice succesive, vor fi transportate la depozitul de deşeuri ecologic.

Este important de menţionat că depozitul Lupac este un depozit de deşeuri nepericuloase, de tip menajer, produse în judeţul Caraş-Severin. Nu sunt acceptate deşeuri animaliere, deşeuri lichide, deşeuri periculoase din activităţi medicale sau cu caracter inflamabil, exploziv, coroziv etc. De aceea, la intrarea în depozit, deşeurile sunt aduse de transportatori autorizaţi, sunt cântărite şi verificate. Depozitul de deşeuri va fi realizat etapizat: prima celulă de depozitare este proiectată pentru o perioadă de operare de şapte ani. Celula 2 este dimensionată pentru o perioadă de exploatare de 15 ani şi celula 3 va fi exploatată timp de 10 ani, astfel durata de funcţionare a depozitului de deşeuri este de 32 de ani.

Până în prezent, a fost demarată execuţia lucrărilor permanente aferente depozitului conform de deşeuri, prin curăţarea amplasamentului, decopertare, înlăturarea stratului vegetal al drumului 1, trasarea drumurilor 2 şi 3, a platformei administrative şi celulei 1, au fost realizate excavaţii şi umpluturi cu material din groapa de împrumut. Derulat pe o perioadă de 44 de luni, până la 31 octombrie 2015, proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin” este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” (POS Mediu) – Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 1 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”. Proiectul are o valoare totală de 186.398.069 lei (fără TVA). Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este dl. Victor Naidan, manager proiect, telefon: 0255-224.920, fax: 0255-227.045, e-mail: naidan.victor(la)cjcs.ro

Spread the love


Scrieti un comentariu