Prisma » Economic » Stimularea cumpărării de autoturisme noi

Stimularea cumpărării de autoturisme noi

Programul guvernamental de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, prin care statul va garanta finanţarea pentru achiziţia unui autoturism nou, va beneficia în 2014 de un plafon total al garanţiilor de 50 de milioane de lei, potrivit proiectului normelor de implementare a a acestui Program, postat pe site-ul MFP.

Astfel, potrivit acestor propuneri, persoanele fizice cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani (inclusiv) la data aprobării creditului, vor beneficia de finanţare – exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit – care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în factura proforma. Din finanţarea acordată, 50% va reprezenta garanţia statului.

Persoanele cu vârsta de peste 36 ani (inclusiv) la data aprobării creditului, vor beneficia de finanţare – exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit – care va acoperi maximum 90% din preţul de achiziţie prevăzut în factura proforma. Din finanţarea acordată, 40% va reprezenta garanţia statului.

Pentru a beneficia de garanţia acordată de stat prin acest Program, potrivit proiectului normelor de aplicare, persoanele fizice trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, între care:

  • Să facă dovada, cu declaraţia pe proprie răspundere şi cu copia facturii proforma emise de vânzător, că autoturismul care se achiziţionează în cadrul programului este nou, este produs în spaţiul intracomunitar sau provenit din import, îndeplineşte cel puţin cerinţele minime ale standardului EURO 5, este achiziţionat de la o persoană juridică care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor şi are un preţ de achiziţie care nu depăşeşte suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA.
  • Să dispună de un avans de minimum 5% (pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani), respectiv 10% (pentru persoanele cu vârsta de peste 36 de ani) din preţul de achiziţie în cazul finanţărilor garantate, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a autoturismului nou, rezultat din factura proforma, şi finanţarea garantată;
  • Să nu înstrăineze autoturismul nou achiziţionat în cadrul Programului pe toată durata de valabilitate a garanţiei;
  • Să asigure autoturismul nou achiziţionat din finanţarea garantată, printr-o poliţă de asigurare de tip FULL CASCO fără franşiză, care va acoperi cel puţin riscurile totale şi parţiale de furt şi daună; beneficiarul acceptă constituirea unei ipoteci mobiliare asupra drepturilor derivând din poliţa de asigurare în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, pe toată durata finanţării garantate.

Proiectul normelor de aplica a Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi stabileşte o serie de condiţii şi criterii de eligibilitate şi pentru finanţatori, precum şi procedura detaliată de implementare a acestuia.

Proiectul normelor de aplicare supus consultării publice va fi transmis spre analiză şi aprobare Guvernului.

MFP, 31.10.2014Scrieti un comentariu