Prisma » Mediu » Îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a autorităţilor române şi sârbe în situaţii de urgenţă

Îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a autorităţilor române şi sârbe în situaţii de urgenţă

În cadrul unei conferinţe a fost prezentat finalul proiectului derulat de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin “Îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a autorităţilor române şi sârbe în situaţii de urgenta“.

Acesta este un proiect transfrontalier, finanţat din fonduri IPA si are o valoare de peste 1,7 milioane euro.

Au fost prezentate rezultatele proiectului, dar şi sistemul integrat de alertă preventivă, ce constă din datele furnizate de 13 staţii hidrometrice, care sunt gestionate printr-un server de către o aplicaţie informatică care generează o alertă de tip preventiv, în momentul în care nivelul apei depăşeşte un prag prestabilit.

Parteneri în proiect sunt Ministerul de Interne din Republica Serbia, ca aplicant lider, Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Universitatea de Vest din Timişoara.

Obiectivul general al acestui proiect este consolidarea cooperării transfrontaliere între autorităţile române şi autorităţile sârbe în vederea îmbunătăţii capacităţii de reacţie a autorităţilor române şi sârbe în situaţii de urgenţă. Mai exact, creşterea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă a unităţilor administrativ-teritoriale.

Prin intermediul proiectului se doreşte ca timpul de reacţie să fie cât mai scurt, prin măsurile care se iau.

Prin acest proiect se supraveghează cursurile de apă din Caraş-Severin cu ajutorul unui complex de senzori, iar pe partea sârbă a cursului Dunării. Datele vor fi colectate şi analizate într-un sistem informaţional care va transmite date către factorii implicaţi. Acesta este un sistem complementar celui folosit de Apele Române pentru că vine cu informaţii noi de care beneficiază 13 primării din judeţ care se află pe cursurile de ape monitorizate prin acest sistem şi îmbunătăţeşte capacitate de reacţie în caz de urgenţă.

Spread the love


Scrieti un comentariu