Prisma » Social » Prima casă, Prima maşină… Primul job!?

Prima casă, Prima maşină… Primul job!?

Universitatea de Vest Timisoara

România are nevoie de un program pentru tinerii fără experienţă în muncă

În medie, unui tânăr absolvent român îi trebuie 10 luni până la găsirea unui loc de muncă după terminarea studiilor, în interiorul Uniunii Europene situaţia fiind mai proastă doar la nivelul Italiei şi Greciei*. Mai mult decât atât, jumătate dintre cei care au terminat o şcoală nu îşi găsesc de lucru în primul an de la terminarea studiilor**. Mulţi dintre tinerii noştri se lovesc de veşnica problemă, o piaţă a muncii închisă pentru cei fără experienţă de lucru. În plus, dificultăţile unei economii şubrede fac ca aceştia să aleagă un loc de muncă departe de pregătirea educaţională, cu o remuneraţie ce lasă de dorit.

În acest context, România are nevoie imediată de măsuri concrete pentru integrarea tinerilor absolvenţi în muncă. Pe modelul programelor Prima casă şi Prima maşină menite a stimula consumul şi creditarea, consider că statul ar trebui să finanţeze şi să implementeze un program prin care tinerii să poată accesa mult mai uşor un prim loc de muncă. Prevederile unei asemenea măsuri sunt multiple şi pot viza atât mediul de afaceri, cât şi administraţia publică.

În program, salariile tinerilor ar putea fi subvenţionate substanţial de către stat o anumită perioadă de timp, cât să le permită a câştiga experienţa necesară accesării unui loc de muncă. Se poate stabili, astfel, împreună cu participanţii (firme/companii/instituţii), un cadru contractual uniform care să respecte limite salariale convenabile, plus o legătură directă între competenţele tinerilor şi locul de muncă oferit.

Un program de stimulare şi dinamizare a pieţei muncii în România este cu atât mai necesar, cu cât presiunea este foarte mare pe cei doar 4.800.000 de angajaţi, din care 1.800.000 în sectorul public, numărul pensionarilor fiind dublu faţă de cel al contribuabililor. Avem nevoie de un program concret, iar un program precum „Primul job” ar fi binevenit.

„Primul job” creează locuri de muncă, dezvoltă activitatea firmelor preluând din povara bugetului salarial, creşte mobilitatea tinerilor pe piaţa muncii la ieşirea din program, aduce un suflu nou economiei româneşti.

Mie, contribuabil la bugetul statului, îmi este greu a găsi modalităţi mai bune de a se cheltui banul public decât pentru viitorul tinerilor noştri. Este un efort naţional necesar şi indispensabil.

Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara
Prof. univ. dr. Marilen Pirtea

*, ** Eurofound (2014), Mapping youth transitions in Europe, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Spread the love


Scrieti un comentariu