Prisma » Economic » Lansarea unor programe anuale de sprijin al IMM-urilor

Lansarea unor programe anuale de sprijin al IMM-urilor

Guvernul a aprobat, printr-un Memorandum, deblocarea sumei de 10 milioane lei, aferente lunii martie, pentru lansarea, în 2015, a programelor finanţate anual de la bugetul de stat în scopul sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. Suma de 10 milioane de lei reprezintă prima tranşă deblocată în 2015 din suma de 90 de milioane de lei ce urmează să fie repartizată de Guvern pe o perioadă de şase luni, în mod eşalonat, pentru programele destinate IMM-urilor.

Programele sunt derulate de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri şi vizează sprijinirea înfiinţării de noi IMM-uri sau dezvoltarea celor care deja au activitate, respectiv:

 1. Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitatea accesului la finanţare START;
  Programul START vizează facilitarea accesului la finanţare a tinerilor întreprinzători. Prin acest program sunt acordate alocaţii financiare nerambursabile de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 94.500 lei/beneficiar.
 2. Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri – SRL-D;
  Programul SRL-D (Societate cu Răspundere Limitată – Debutant) vizează acordarea de sprijin oricărui cetăţean român care doreşte să îşi deschidă o afacere (şi care nu a mai avut una până acum), prin acordarea unui credit nerambursabil reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare.
 3. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – COMERŢ
 4. Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM-urilor – FEMEIA MANAGER
 5. Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de INCUBATOARE tehnologice şi de afaceri.
 6. Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
 7. Programul UNCTAD/ EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Informaţii suplimentare:

Prin Legea bugetului de stat pentru 2015, este prevăzută suma de 166,8 milioane de lei pentru sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi dezvoltarea IMM-urilor. Suplimentar acestor fonduri, a fost prevăzută în bugetul de stat suma de 90 de milioane de lei, care să fie repartizată eşalonat, pe şase luni, începând cu luna martie, după deblocarea de către Guvern.

Potrivit procedurilor din cadrul programelor menţionate, etapele de implementare până la plata beneficiarilor durează minimum şase luni, acestea fiind următoarele: înscriere solicitanţi, depunere documente, verificare administrativă şi de eligibilitate, semnare contracte de finanţare, efectuare cheltuieli, depunere deconturi, certificare cheltuieli. Astfel, beneficiarii se prezintă la decont începând cu luna octombrie, plăţile efectuându-se în perioada octombrie – 15 decembrie.

Spread the love


Scrieti un comentariu