Prisma » Legislativ » Deputaţii îngrijoraţi de polarizarea statelor din Balcanii de Vest

Deputaţii îngrijoraţi de polarizarea statelor din Balcanii de Vest

Parlamentul European a votat recent rezoluţiile prin care a evaluat progresele reformelor în Serbia, Kosovo, Muntenegru şi în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Deputaţii au subliniat provocările continue pe care le ridică statut de drept, corupţia, discriminarea, ritmul reformelor structurale şi polarizarea vieţii politice. Parlamentul a salutat reluarea discuţiilor la nivel înalt între Priştina şi Belgrad, subliniind că relaţiile lor trebuie să se normalizeze pe deplin.

Serbia continuă drumul spre UE

Parlamentul a salutat, în rezoluţia adoptată, angajamentul noului guvern sârb faţă de procesul de integrare în UE şi abordarea constructivă a acestuia în relaţiile cu vecinii. Procesul de aderare trebuie să fie, totuşi, mai inclusiv şi transparent, se arată în text. Serbia trebuie să facă mai mult pentru reforma justiţiei, pentru creşterea transparenţei privind proprietarii media şi pentru alinierea politicii sale externe şi de securitate cu cea a UE, mai ales în ceea ce priveşte Rusia, au mai spus deputaţii.

Kosovo – redemararea reformelor

Depăşirea celor şase luni de blocaj politic în Kosovo subliniază nevoia urgentă de a continua drumul european şi de a redemara reformele necesare, spun deputaţii. Statul de drept, independenţa justiţiei şi măsuri efective anti-corupţie trebuie să fie printre priorităţile noului guvern, arată Parlamentul, cerând adoptarea în prima parte a anului 2015 a deciziei de semnare a Acordului de stabilitate şi asociere cu Kosovo, ceea ce ar putea da un impuls puternic reformelor.

Muntenegru – conducere responsabilă

Deputaţii salută progresul Muntenegru şi subliniază situaţia sa actuală ca singura ţară din regiune care a deschis şi închis provizoriu capitole de negociere, subliniind, totodată, responsabilitatea pe care o implică această stare de fapt. Deputaţii salută deplina aliniere a Muntenegru la Politica Comună Externă şi de Securitate a UE, subliniind că sunt încă necesare progrese în lupta împotriva corupţiei, asigurarea independenţei justiţiei şi garantarea libertăţii de expresie şi a mass media.

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei – nevoia unei cooperări politice constructive

Deputaţii cer pentru a noua oară Consiliului să stabilească fără întârziere o dată pentru începerea negocierilor de aderare cu Skopje, altfel riscând să afecteze credibilitatea politicii de extindere a UE. Liderul politicii externe a UE trebuie să prezinte noi iniţiative pentru depăşirea blocajului privind subiectul numelui şi să faciliteze dialogul pentru a depăşi climatul politic polarizat din ţară, spun deputaţii. Guvernul şi opoziţia trebuie să unească forţele pentru accelerarea agendei europene şi să asigure o cooperare politică constructivă, se arată în rezoluţia PE.

Cele patru rezoluţii au fost adoptate prin ridicare de mână.

PE-REF.: 20150306IPR31788Scrieti un comentariu