Prisma » Executiv » Plata impozitelor şi taxelor locale

Plata impozitelor şi taxelor locale

Reamintim contribuabililor că impozitele şi taxele locale, aferente semestrului I, se pot achita până în data de 31 martie 2015.

Precizăm că impozitul şi taxa pe clădiri, impozitul şi taxa pe terenuri, impozitul pe mijloacele de transport se plătesc în două rate egale până la datele de 31 martie 2015 pentru semestrul I şi 30 septembrie 2015, inclusiv, pentru semestrul al-II-lea, conform art. 255, alin. 1, art. 260, alin. 1, art. 265, alin. 1 şi art. 271, alin. 4 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Bonificaţia pentru contribuabilii – persoane fizice şi juridice -, care achită integral impozitele şi taxele locale aferente anului 2015 până în data de 31 martie 2015, se acordă, conform art. 255, alin. 2, art 260, alin. 2 şi art. 265, alin. 2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, republicată cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

  • în cazul impozitului pe clădiri: 10%
  • în cazul impozitului pe teren: 10%
  • în cazul impozitului pe mijloacele de transport: 10%.

Neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, datorate bugetelor locale, conduce la perceperea de majorări de întârziere, potrivit art. 124, alin. 1 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, potrivit art. 124, alin. 2, din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.Scrieti un comentariu