Prisma » Executiv » Plăţi anticipate a unor titluri executorii pentru angajaţii din educaţie, cultură şi justiţie

Plăţi anticipate a unor titluri executorii pentru angajaţii din educaţie, cultură şi justiţie

Guvernul a alocat aproximativ 470 de milioane de lei pentru plata a două tranşe din titlurile executorii stabilite prin hotărâri judecătoreşti care au ca obiect acordarea unor drepturi salariale în favoarea angajaţilor din educaţie, cultură şi sistemul justiţiei. Astfel, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice va primi suplimentar suma de 24,626 milioane de lei pentru plata primelor două tranşe aferente anului 2016, care însă se plătesc anticipat începând cu luna martie 2015, precum şi pentru plata sumei reprezentând diferenţa dintre sumele aferente anului 2015 şi cele plătite deja anul trecut.

De asemenea, bugetul Ministerului Culturii va primi o suplimentare de 5,752 milioane de lei pentru plata primei şi a celei de-a doua tranşe aferente anului 2016 a titlurilor executorii stabilite în instanţă în favoarea angajaţilor ministerului şi ai unor instituţii aflate în subordinea ministerului, respectiv teatre, biblioteci, filarmonici. Bugetele Ministerului Justiţiei şi ale unor instituţii din subordine, precum şi bugetele Ministerului Public, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Consiliului Superior al Magistraturii vor fi suplimentate cu peste 440 de milioane lei. Guvernul a aprobat suplimentarea bugetelor acestor instituţii astfel:

  • Ministerul Justiţiei – cu suma de 284,267 milioane de lei
  • Administraţia Naţională a Penitenciarelor (instituţie aflată în subordinea Ministerului Justiţiei) – cu suma de 2,6 milioane de lei
  • Institutul Naţional de Expertize Criminalistice (instituţie aflată în subordinea Ministerului Justiţiei) – cu suma de 811.000 lei
  • Ministerul Public – cu suma de 140,16 milioane de lei
  • Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – cu suma de 9,3 milioane de lei
  • Consiliul Superior al Magistraturii – cu suma de 3,116 milioane de lei.

Fondurile alocate suplimentar sistemului de justiţie sunt destinate plăţii primelor două tranşe aferente anului 2016 din titlurile executorii stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială. Începând cu luna martie 2015, instituţiile şi autorităţile publice, precum şi celelalte persoane juridice de drept public, pot plăti tranşa aferentă celui de-al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie. Plata sumelor se eşalonează în patru tranşe egale după cum urmează:

  • Prima şi a doua tranşă începând cu 1 martie 2015
  • A treia tranşă începând cu 1 iunie 2015
  • A patra tranşă începând cu 1 februarie 2016.

Sumele plătite se actualizează cu indicele preţurilor de consum publicat de INS.

Potrivit Legii bugetului pentru 2015, în bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale – a fost prevăzută o sumă globală pentru plata titlurilor executorii din care, prin Hotărâri ale Guvernului, se pot aloca instituţiilor fonduri suplimentare pentru plata acestor obligaţii.

Spread the love


Scrieti un comentariu