Prisma » Politic » Concluziile Consiliului European privind relaţiile externe

Concluziile Consiliului European privind relaţiile externe

Politica europeană de vecinătate

7. Revizuirea în curs a politicii europene de vecinătate ar trebui să asigure continuarea implicării profunde a UE alături de partenerii atât din est, cât şi din sud. Consiliul European va purta o dezbatere mai amplă cu privire la vecinătatea sudică, în luna octombrie. În acest context, Consiliul European a salutat reuniunea ministerială care va avea loc la Barcelona la 13 aprilie şi care va oferi o şansă unică de a asculta opiniile partenerilor noştri de la sud.

Reuniunea la nivel înalt a Parteneriatului estic de la Riga

8. UE este deplin angajată faţă de Parteneriatul estic. Aceasta va consolida, în mod diferenţiat, relaţiile cu fiecare dintre cei şase parteneri ai săi. Ar trebui să se consacre eforturi speciale pentru a se înregistra progrese în cooperarea privind construcţia statală, mobilitatea şi contactele interpersonale, oportunităţile de piaţă şi interconectările. Consiliul European aşteaptă cu interes ratificarea cât mai rapid cu putinţă de către toate statele membre a acordurilor de asociere/zonelor de liber schimb aprofundate şi cuprinzătoare (AA/DCFTA) cu Georgia, Republica Moldova şi Ucraina.

Rusia/Ucraina

9. Consiliul European a făcut apel la toate părţile să pună în aplicare rapid şi integral acordurile de la Minsk şi să îşi respecte angajamentele asumate şi a subliniat responsabilitatea autorităţilor ruse în acest sens. UE este pregătită să sprijine procesul, în special în ceea ce priveşte abilitatea şi capacitatea OSCE de a monitoriza şi de a verifica punerea în aplicare a acordurilor de la Minsk, şi îşi va continua eforturile în cadrul proceselor trilaterale cu privire la energie şi punerea în aplicare a DCFTA UE-Ucraina.

10. Consiliul European a convenit că durata măsurilor restrictive împotriva Federaţiei Ruse, adoptate la 31 iulie 2014 şi întărite la 8 septembrie 2014, ar trebui să fie clar legată de punerea în aplicare în întregime a acordurilor de la Minsk, ţinând seama de faptul că aceasta este prevăzută doar până la 31 decembrie 2015. Deciziile necesare vor fi luate în lunile următoare. Consiliul European este pregătit să ia măsuri suplimentare dacă este cazul.

11. Consiliul European nu recunoaşte şi condamnă în continuare anexarea ilegală a Crimeei şi a Sevastopolului de către Federaţia Rusă şi îşi va menţine angajamentul de a pune în aplicare pe deplin politica sa de nerecunoaştere.

12. UE va continua să sprijine procesul de reformă din Ucraina, împreună cu alţi donatori şi în conformitate cu condiţionalitatea impusă de FMI. Consiliul European a solicitat ca cel de al treilea pachet de asistenţă macrofinanciară pentru Ucraina să fie adoptat în regim de urgenţă. Acesta a recunoscut eforturile de reformă depuse până în prezent de Guvernul Ucrainei şi l-a invitat să-şi intensifice şi mai mult activitatea.

13. Consiliul European a subliniat necesitatea contracarării campaniilor de dezinformare în curs ale Rusiei şi a invitat Înaltul Reprezentant, în cooperare cu statele membre şi instituţiile UE, să pregătească până în iunie un plan de acţiune privind comunicarea strategică. Crearea unei echipe de comunicare este un prim pas în acest sens.

Consiliul European, 19.03.2015

Spread the love


Scrieti un comentariu