Prisma » Executiv » Campania “Luna curăţeniei de primăvară”

Campania “Luna curăţeniei de primăvară”

Reamintim că, până în data de 10 aprilie 2015, se desfăşoară campania “Luna curăţeniei de primăvară” la care invităm să se implice toţi cetăţenii municipiului Reşiţa, Asociaţiile de proprietari/locatari, societăţile comerciale, unităţile de învăţământ şi toate celelalte instituţii de pe raza municipiului Reşiţa. În cadrul acestei campanii, se vor lua măsuri pentru curăţarea spaţiilor verzi, a aleilor, a trotuarelor şi a rigolelor stradale din perimetrul imobilelor de locuit şi a celor cu altă destinaţie precum şi vopsirea băncilor.

Va fi organizat şi un concurs, dotat cu premii, prin care va fi desemnată “Cea mai bine întreţinută Asociaţie de proprietari/locatari”.

Stabilirea punctajelor în vederea acordării premiilor se va face de către o comisie, constituită în vederea verificării modului de desfăşurare a campaniei „ Luna curăţeniei de primăvară”.

Festivitatea de premiere va fi organizată de Primăria Municipiului Reşiţa, cu ocazia manifestărilor dedicate Zilelor Reşiţei.

Se vor acorda următoarele premii:

 • premiul 1 – 1.000 lei
 • premiul 2 – 500 lei
 • premiul 3 – 200 lei
 • menţiuni – 100 lei.

Comisia va ţine cont de următoarele criterii în desemnarea celor mai bine îngrijite Asociaţii de proprietari/locatari:

I. Amenajare şi curăţenie spaţii verzi

a) gazon

 • 0 – 5 puncte
 • 0 puncte – complet neîntreţinut (neîntreţinut, necurăţat de deşeuri de orice fel şi necosit)
 • 3 puncte – parţial întreţinut (1/2 curăţat de deşeuri) 5 puncte – complet întreţinut (curat şi cosit)

b) semănat gazon/plantat flori, arbori

 • 0 – 5 puncte
 • 0 puncte – complet neîntreţinut (neîntreţinut, necurăţat de deşeuri de orice fel şi necosit)
 • 3 puncte – parţial întreţinut (1/2 curăţat de deşeuri) 5 puncte – complet întreţinut (curat şi cosit)

c) gard viu

 • 0 – 5 puncte
 • 0 puncte – complet neplantat/
 • 3 puncte – parţial plantat/toaletat (1/2 plantat/toaletat foarte bine) 5 puncte – complet plantat/toaletat (lucrare efectuată cu grijă şi pe întreaga suprafaţă)

II. Amenajare şi curăţenie zona de intrare în bloc

 • 0 – 5 puncte
 • 0 puncte – complet neîntreţinută (alei murdare, nemăturate, geamuri nespălate, uşi nevopsite, nereparate, adresa neinscripţionată, lipsă avizier)
 • 3 puncte – parţial întreţinută (1/2 din zona – geamuri, uşi, alei, avizier, adresa – întreţinută) 5 puncte – complet întreţinut (zona foarte bine şi permanent întreţinută)

III. Platformă de colectare reziduuri menajere

 • 0 – 5 puncte
 • 0 puncte – complet neîntreţinute (cu gunoaie sau depozitări lângă pubele, nemăturat, urme de resturi, containere, pubele sparte, neacoperite )
 • 3 puncte – parţial întreţinute (1/2 din zona întreţinută, pubele nedeteriorate, acoperite, container nedeteriorat, fără deşeuri în apropiere) 5 puncte – complet întreţinută (în întregime curat, pubele curate, închise, fără deşeuri, zona curată, întreţinută permanent)

IV. Activitatea de dezinsecţie şi deratizare

 • 0 – 5 puncte
 • 0 puncte – complet neefectuată
 • 3 puncte – parţial efectuată (numai între blocuri şi la intervale mari de timp) 5 puncte – complet efectuată (în blocuri şi la platformele gospodăreşti, la intervale de timp legale)

V. Achitarea datoriilor către operatorul de salubritate

 • 0 – 5 puncte
 • 0 puncte – peste 2 luni restanţe
 • 3 puncte – până la 2 luni
 • 5 puncte – fără restanţe

V. Reabilitare faţadă bloc – 10 puncte

Comisia poate identifica şi nota orice alte aspecte privind buna administrare şi gospodărire a asociaţiilor de proprietari/locatari.

Punctajul maxim care poate fi acordat este de 50 de puncte dintre care 5 puncte din partea comisiei pentru cea mai bine întreţinută asociaţie. (…) Totodată, readucem în atenţia publică următoarele:

 • tăierea sau toaletarea neautorizată a arborilor şi a arbuştilor de pe domeniul public şi privat al municipiului este interzisă.
 • deşeurile, rezultate ca urmare a acestor activităţi, vor fi depozitate la punctele de colectare a deşeurilor menajere, cât mai compact.
 • cetăţenii care doresc să se dispenseze de obiecte casnice sau de alte lucruri nefolositoare, altele decât deşeuri menajere şi cele electrocasnice, o pot face depozitându-le pe platformele pentru colectarea deşeurilor menajere.

Pentru situaţiile când deşeurile, rezultate în urma curăţeniei de primăvară, nu pot fi depozitate în aceste locuri sau în containere, rugăm cetăţenii să se adreseze S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A. la nr. de telefon 0255-251 143 sau 0737-770 500.

Curăţarea şi igienizarea albiei râului Bârzava va fi realizată de către Direcţia Apelor Banat, în colaborare cu agenţii economici riverani, conform sectorizării existente. În cadrul campaniei „Curăţenia de primăvară”, Serviciul Public – Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire- va desfăşura următoarele activităţi:

 • reabilitarea spaţiilor verzi;
 • plantarea de material dendro-floricol;
 • tăierea arborilor uscaţi, îmbătrâniţi, scorburoşi sau periculoşi;
 • toaletarea arborilor situaţi pe aliniamentul străzilor;
 • completarea gardului viu existent;
 • udarea spaţiilor verzi;
 • reabilitarea străzilor afectate în perioada iernii;
 • plombarea principalelor artere din municipiu;
 • montarea, întreţinerea şi repararea mobilierului stradal;
 • recondiţionarea sau înlocuirea indicatoarelor de circulaţie, a celorlalte indicatoare şi panouri de la intrările în localitate şi intersecţii;
 • repararea şi vopsirea mobilierului urban existent şi întreţinerea gardului metalic;
 • amplasarea jardinierelor cu flori pe stâlpi.

Persoanele fizice, asociaţiile de locatari/proprietari, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 69/2014 privind măsurile necesare pentru buna gospodărire a municipiului Reşiţa, cu completările şi modificările ulterioare, vor desfăşura următoarele activităţi:

 • întreţinerea şi curăţenia spaţiilor pe care le deţin, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi a împrejurimilor acestora;
 • curăţenia şi întreţinerea şanţurilor şi podeţelor, în zona imobilelor pe care le deţin sau le administrează;
 • îngrijirea pomilor şi a florilor din perimetrul imobilelor pe care le deţin
 • menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe porţiunea din dreptul gospodăriei, şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
 • depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate;
 • vopsirea mobilierului urban aferent blocului/imobilului.

Agenţii economici, instituţiile publice, unităţile de cooperaţie şi celelalte persoane juridice, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 69/2014 privind măsurile necesare pentru buna gospodărire a municipiului Reşiţa, vor realiza următoarele activităţi:

 • întreţinerea în stare corespunzătoare a clădirilor şi a spaţiilor unde îşi desfăşoară activitatea cu titlu de folosinţă sau proprietate, prin asigurarea spălării geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor, a panourilor publicitare, a bannerelor, a faţadelor precum şi zugrăvirea acestora;
 • asigurarea împrejmuirii corespunzătoare a imobilelor, întreţinerea pomilor şi a altor plantaţii din incintă;
 • asigurarea condiţiilor de igienă prin operaţii de curăţire, dezinsecţie şi deratizare a imobilelor;
 • asigurarea curăţeniei trotuarelor din jurul incintelor precum şi întreţinerea spaţiilor verzi;

Pe toată perioada desfăşurării acţiunii, S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A. va asigura:

 • curăţarea platformelor punctelor de colectare a deşeurilor menajere, colectarea şi transportul zilnic al gunoiului menajer de pe platformă şi din jurul acesteia;
 • respectarea întocmai a graficului de colectare şi transport a deşeu-rilor menajere de la casele particulare, instituţii, societăţi şi comercianţi
 • repararea şi înlocuirea containerelor pentru colectarea gunoiului menajer.

Totodată, S.C. SUPERCOM S.A va asigura:

 • salubrizarea spaţiilor verzi, a trotuarelor şi a arterelor de circulaţie;
 • repararea, înlocuirea şi completarea coşurilor stradale.

Efectuarea curăţeniei de primăvară este obligatorie pentru toţi cetăţenii, asociaţiile de locatari/proprietari, agenţii economici, autorităţi şi instituţii publice, precum şi pentru asociaţii, fundaţii şi alte organizaţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Reşiţa.

Pe această cale, Primarul Municipiului Reşiţa, Mihai Stepanescu, face un apel la toţi cetăţenii să se implice şi să sprijine cu forţe proprii eforturile administraţiei publice locale de a avea un oraş curat şi civilizat.

Cabinet Primar

Spread the love


Scrieti un comentariu