Prisma » Social » Raportul Comisiei privind iniţiativele cetăţeneşti europene

Raportul Comisiei privind iniţiativele cetăţeneşti europene

În ultimii trei ani, aproximativ şase milioane de europeni au sprijinit iniţiative cetăţeneşti europene (ICE), făcându-şi auzit glasul pentru a aduce cauze importante direct în atenţia factorilor de decizie europeni. Comisia Europeană a publicat un raport care analizează aplicarea acestui nou instrument de la intrarea sa în vigoare, la 1 aprilie 2012.

Faptul că două iniţiative cetăţeneşti au parcurs întregul proces arată că Regulamentul de instituire a iniţiativei cetăţeneşti europene a fost pus în aplicare pe deplin. Cu toate acestea, raportul confirmă faptul că procesul poate fi îmbunătăţit în continuare şi identifică o serie de subiecte care ar putea fi abordate în discuţii ulterioare cu părţile interesate şi cu instituţiile.

În temeiul normelor prevăzute în Tratatul de la Lisabona, în cazul în care o iniţiativă cetăţenească strânge peste un milion de declaraţii de susţinere (semnături), într-un domeniu în care Comisia Europeană are competenţa de a propune legislaţie, Comisia trebuie să examineze chestiunea respectivă în mod oficial şi să publice un răspuns sub forma unei comunicări a Comisiei.

Raportul arată că, în ultimii trei ani, au fost primite 51 de cereri de a lansa o iniţiativă. Din aceste 51 de cereri, 31 au vizat domenii care ţin de competenţa Comisiei şi au fost înregistrate; 3 au atins, până în prezent, pragul de un milion de semnături; 12 au ajuns la sfârşitul perioadei de colectare a declaraţiilor de susţinere, fără a atinge pragul corespunzător; 3 sunt încă în faza de colectare a declaraţiilor de susţinere, iar 10 au fost retrase de către organizatori.

Declaraţiile de susţinere primite au provenit de la cetăţeni din toate cele 28 de state membre ale UE. Există totuşi situaţii în care unii cetăţeni nu au putut să sprijine iniţiativele din cauza unor cerinţe divergente impuse de statele membre.

Crearea unor sisteme de colectare online a semnăturilor s-a dovedit, de asemenea, a fi un demers dificil pentru organizatori şi, în unele cazuri, acest lucru s-a reflectat asupra timpului disponibil pentru colectarea declaraţiilor de susţinere. Comisia a oferit organizatorilor soluţii de găzduire temporară şi a comandat recent un studiu privind impactul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în contextul iniţiativei cetăţeneşti europene pentru a găsi o soluţie durabilă.

Context

Iniţiativa cetăţenească europeană a fost introdusă de Tratatul de la Lisabona. Normele şi procedurile aferente sunt prevăzute într-un regulament adoptat de Parlamentul European şi de Consiliu la 16 februarie 2011, care a început să se aplice de la 1 aprilie 2012. Regulamentul prevede că, până la 1 aprilie 2015 şi, ulterior, la fiecare trei ani, Comisia trebuie să prezinte un raport privind aplicarea acestuia.

Comisia Europeană 31.03.2015, IP/15/4729

Spread the love


Scrieti un comentariu