Prisma » Mediu » Structurile RNP Romsilva aprobă tăieri de arbori în PN Semenic – Cheile Caraşului inventând calamitarea pădurii

Structurile RNP Romsilva aprobă tăieri de arbori în PN Semenic – Cheile Caraşului inventând calamitarea pădurii

Grupul Ecologic de Colaborare Nera, organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit şi-a exprimat printr-un recent comunicat de presă (detalii pe Facebook) protestul faţă tăierile de arbori din mijlocul zonei de protecţie integrală aferentă cantonului silvic Jervani de pe teritoriul administrat de Ocolul Silvic Reşiţa. Respectiva locaţie este definită ca zona de protecţie integrală la pag. 20 a proiectului de Plan de Management al Parcului Naţional Semenic Cheile – Caraşului, document care are avizul consiliului ştiinţific al Parcului şi al factorilor direct interesaţi din sistem.

Reprezentanţii OS Reşiţa au declarat în presă că partida de tăiere de la Jervani a fost aprobată pentru extragerea unor arbori calamitaţi de vânt. Pentru a se edifica în detaliu GEC Nera a adresat, în baza legii 544/2001, o solicitare de informaţii publice către Administraţia Parcul Naţional Semenic Cheile – Caraşului în care s-au cerut urmatoarele informaţi:

  • copie după procesul verbal al agenţilor de teren în care se constată calamitarea prin vânt a pădurii de la Jervani.
  • copie după hotărârea consiliului ştiinţific dată în vederea înfiinţării în zona cantonului Silvic Jervani a partidei pentru exploatarea doborâturilor de vânt.
  • aprobarea partidei de către Minsterului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Conform art. 22 lit. g din OUG nr.57/2007 reactualizată la nivelul anului 2015, în zonele de protecţie integrală “…în cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor”.

Administraţia Parcul Naţional Semenic Cheile – Caraşului nu a furnizat aceste informaţii. A informat totuşi GEC Nera că există deschisă partida nr. 203 în unitatea de producţie X, respectiv în unitatea amenajistică 86, dar fără a se preciza că este vorba de zona aferentă cantonului silvic Jervani.

Pentru a compara zona cu tăieri de arbori identificată de către GEC Nera pe teren cu datele de referinţa furnizate de Adm. Parcul Naţional Semenic Cheile – Caraşului GEC Nera a mai solicitat:

  • o secţiune locală, scanată sau fotografiată, a hărţii de amenajament silvic care să încludă ca reper cantonul silvic Jervani cu unităţile de producţie şi unităţile amenajistice din zonă.
  • un tabel cu coordonatele bornelor care delimitează aceste unităţi amenajistice.

Nici aceste informaţii nu au fost furnizate de către Administraţia Parcul Naţional Semenic Cheile – Caraşului.

Precizăm că în cazuri similare monitorizate de către GEC Nera, pe fondul unui eveniment de calamitare a pădurii din cauza vânturilor, real sau inventat, structurile RNP Romsilva au deschis partide de taieri ale doborâturilor de vânt în urma unei licitatii „speciale” cu un singur participant sau a unei încredinţări directe. Acest gen de licitaţii este menţionat în declaraţii recente ale reprezentanţilor Consiliului Concurenţei ca fiind abuzive şi ilegale. În continuare a fost introdus în pădure operatorul dorit de către structurile RNP Romsilva iar acesta nu a fost verificat câteva luni, timp în care a tăiat ce a vrut din pădure iar la urmă constătarile de tăiere au fost făcute doar pe doborâturi de vânt. În cazul în care au aparut interventii ale ONG-urilor sau presei, operatorul a fost amendat pentru taierea câtorva arbori sănătoşi, cu sume simbolice în raport cu valoarea masei lemnoase tăiate abuziv sau ilegal. În rare cazuri a mai fost sancţionat simbolic şi pădurarul care nu a verificat exploatarea.

Concluzia GEC Nera în legătură cu cazul de tăieri de arbori de la Jervani este că:

  • Foarte posibil, în zona identificată de către GEC Nera, OS Reşiţa nu a respectat OUG nr. 57/2007, aprobând tăieri de arbori într-o zonă de protecţie integrală.
  • Administraţia Parcul Naţional Semenic Cheile – Caraşului nu respectă Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public;

Aceste concluzii precum şi argumentarea specifică vor fi incluse în raportul de caz care va fi înaintat către GEC Nera structurilor Uniunii Europene.

Spread the love


Scrieti un comentariu