Prisma » Naţional » Pe scurt, 7 iulie 2015

Pe scurt, 7 iulie 2015

 • Începând de la data de 1 iulie 2015, a fost majorată valoarea salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată, de la 975 lei pe lună la 1.050 lei pe lună
 • 66,41% dintre absolvenţii de clasa a XII-a au promovat Bacalaureatul, sesiunea iunie – iulie 2015 (rezultate înainte de contestaţii). Rezultatele finale se vor publica vineri, 10 iulie
 • Noua lege a salarizării în sistemul bugetar, aflată în lucru, va fi axată pe un raport de 1 la 18 între salariul minim şi salariul maxim, urmând să conţină cinci trepte principale de salarizare, a declarat recent ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
 • Indemnizaţiile lunare pentru cele mai înalte funcţii de demnitate publică din România se majorează începând cu luna august a acestui an, potrivit unei ordonanţe adoptată de Guvern
 • Guvernul a adoptat o Hotărâre privind declasificarea unor informaţii referitoare la activitatea sistemului penitenciar, emise de Ministerul Afacerilor Interne în anul 1961
 • România, prin ANAF, a preluat preşedinţia Organizaţiei Intraeuropene a Administraţiilor Fiscale
 • Preşedintele UNPR, Gabriel Oprea, a anunţat fuziunea prin absorbţie cu PP-DD
 • Mihai-Răzvan Ungureanu a fost numit director al SIE de plenul Parlamentului cu 278 de voturi “pentru” şi şase “împotrivă”, din total de 284 de voturi valabil exprimate
 • Aproximativ 13.000 de persoane sunt infectate în România cu virusul HIV/SIDA, conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
 • Ministerul Justiţiei a lansat aplicaţia ”Codex-ul Constituţional ” pentru telefoane mobile cu sistem de operare şi serviciul on-line dedicat acestui proiect
 • Legea prin care sunt anulate unele obligaţii fiscale constituite până la 1 iulie a fost adoptată de Camera Deputaţilor, for decizional. Această amnistie fiscală se referă la acele obligaţii generate de reîncadrarea de către organele fiscale a veniturilor persoanelor care desfăşoară activităţi independente sau la drepturile de diurnă ale persoanelor cu activităţi în străinătate.
 • Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă că, în data de 22 iunie 2015 a intrat în vigoare Legea 156/2015, care prevede: ”În vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii de pajişti – fermieri activi, persoane fizice şi juridice, în calitate de proprietari şi/sau deţinători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligaţia, pentru anul 2015, să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, sau cosirea cel puţin o dată pe an a vegetaţiei”. Potrivit prevederilor Legii 156/2015 obligativitatea aplicării amenajamentului pastoral se introduce din anul 2016.
 • În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din data de 26 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. Legea intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României. Excepţie face articolul 92, care intră în vigoare la trei zile de la publicare. Acest articol reglemen-tează înfiinţarea comisiilor de insolvenţă, la nivel central şi local, elaborarea normelor de aplicare a legii, stabilirea onorariilor pentru administratori şi lichidatori, precum şi alte proceduri pentru punerea în aplicare a actului normativ.
 • România deţine una dintre cele mai mari suprafeţe de păduri certificate din Europa, cu cele circa 2,32 de milioane de hectare de fond forestier proprietate publică a statului, certificarea reprezentând o garanţie a modului de gospodărire a pădurilor, care atestă promovarea unui management forestier responsabil, a anunţat Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva.
 • Guvernul a aprobat, printr-o Ordonanţă de Urgenţă, înfiinţarea Gărzilor Forestiere, prin preluarea actualelor comisariate de regim silvic şi vânătoare. În plus, noua OUG prevede creşterea numărului de posturi, precum şi punerea la dispoziţia personalului noilor structuri a mijloacelor necesare desfăşurării activităţilor de implementare, monitorizare şi control al aplicării regimului silvic şi cinegetic. Reorganizarea celor nouă comisariate de regim silvic şi cinegetic s-a realizat în scopul protejării şi conservării fondului forestier naţional.
Spread the love


Scrieti un comentariu