Prisma » Justiţie » Garantarea prezumţiei de nevinovăţie

Garantarea prezumţiei de nevinovăţie

Miniştrii din statele membre UE au adoptat noi reguli care să garanteze prezumţia de nevinovăţie pentru cineva acuzat sau suspectat de o infracţiune de către organele de poliţie sau justiţie.

Noile reguli se aplică pentru toţi oamenii suspectaţi sau acuzaţi în cadrul procedurilor penale. Ele vor întări următoarele drepturi fundamentale:

  • Nevinovat până este dovedit definitiv vinovat: Noile reguli interzic autorităţilor publice şi deciziilor judiciare să facă orice referiri publice la vinovăţie, înainte ca o persoană să fie dovedită vinovat. Există acum o definiţie comună pentru toate statele membre a ceea ce este prezumţia de nevinovăţie.
  • Sarcina probei cu privire la urmărirea penală: Noile reguli clarifică faptul că sarcina probei pentru stabilirea vinovăţiei este a acuzării, şi nu a persoanei acuzate de a dovedi că nu este vinovată. Orice dubiu este în beneficiul persoanei suspectate sau acuzate.
  • Dreptul de a rămâne tăcut: Dreptul la tăcere şi de a nu se autoincrimina sunt de asemenea protejate. Acest lucru nu poate fi folosit împotriva suspecţilor şi a persoanelor acuzate pentru a asigura condamnarea.
  • Dreptul de a fi prezent la proces: Dreptul de a fi prezent la proces este esenţial pentru a garanta un proces echitabil. Încălcarea acestui drept va acorda persoanelor suspectate sau acuzate dreptul la un nou proces.

În urma adoptării oficiale a noilor norme de Consiliu, statele membre vor avea doi ani pentru a se conforma cu directiva. Comisia va colabora îndeaproape cu statele membre pentru a se asigura că directiva este pusă în aplicare în mod corect.Scrieti un comentariu