Prisma » Social » Comisia Europeană a prezentat o revizuire a normelor privind detaşarea lucrătorilor

Comisia Europeană a prezentat o revizuire a normelor privind detaşarea lucrătorilor

Comisia prezintă reforma directivei privind detaşarea lucrătorilor – către o piaţă europeană a muncii mai consolidată şi mai echitabilă.

Comisia Europeană a prezentat o revizuire precis orientată a normelor privind detaşarea lucrătorilor.

Această revizuire este rezultatul unui angajament din cadrul orientărilor politice ale prezentei Comisii de a promova principiul că aceeaşi muncă în acelaşi loc ar trebui să fie remunerată în acelaşi mod. Revizuirea a fost anunţată în programul de lucru al Comisiei pentru 2016. Scopul prezentei propuneri este de a facilita detaşarea lucrătorilor într-un climat de concurenţă echitabilă şi de respect pentru drepturile lucrătorilor care sunt angajaţi într-un stat membru şi trimişi să lucreze temporar într-un alt stat membru de către angajatorul lor. Mai concret, iniţiativa îşi propune să asigure condiţii de salarizare şi de concurenţă echitabile între întreprinderile care efectuează detaşări şi cele din ţara gazdă.

Revizuirea precis orientată va introduce modificări în trei domenii principale: salarizarea lucrătorilor detaşaţi, inclusiv în cazul subcontractării, normele privind lucrătorii temporari şi detaşarea pe termen lung.

Propunerea stabileşte că lucrătorii detaşaţi vor beneficia, în general, de aceleaşi norme care reglementează condiţiile de muncă şi de salarizare în cazul lucrătorilor locali. Acest lucru se va realiza cu respectarea deplină a principiului subsidiarităţii şi a modului în care aceste condiţii sunt stabilite de autorităţile publice şi/sau de partenerii sociali din statul membru în cauză. În prezent, lucrătorii detaşaţi fac deja obiectul aceloraşi norme ca şi salariaţii din statul membru gazdă în anumite domenii, precum sănătatea şi siguranţa. Cu toate acestea, angajatorul nu este obligat să îi plătească lucrătorului detaşat mai mult decât salariul minim stabilit de ţara gazdă. Acest fapt poate crea diferenţe salariale între lucrătorii detaşaţi şi lucrătorii locali şi ar putea duce la concurenţă neloială în rândul întreprinderilor. Acest lucru înseamnă că, adeseori, nivelul de salarizare în cazul lucrătorilor detaşaţi este inferior celui aplicabil altor lucrători care ocupă acelaşi loc de muncă.

De acum înainte, toate normele privind salarizarea care se aplică în general lucrătorilor locali vor trebui să se aplice şi lucrătorilor detaşaţi. Salarizarea nu va include numai salariul minim, ci şi alte elemente, cum ar fi primele sau indemnizaţiile, după caz. Statelor membre li se va solicita să specifice în mod transparent diferitele componente ale salarizării practicate pe teritoriul lor. Normele stabilite prin lege sau prin convenţiile colective de aplicare generală devin obligatorii pentru lucrătorii detaşaţi în toate sectoarele economice. De asemenea, propunerea oferă statelor membre posibilitatea de a le impune subcontractanţilor să acorde lucrătorilor lor acelaşi salariu ca principalul contractant. Acest lucru poate fi însă realizat numai în mod nediscriminatoriu: aceeaşi regulă trebuie să fie impusă subcontractanţilor de la nivel naţional şi celor transfrontalieri.

Propunerea va garanta, de asemenea, că normele naţionale privind munca prin intermediul agenţiilor de muncă temporară se aplică în cazul în care agenţiile cu sediul în străinătate detaşează lucrători.

În cele din urmă, atunci când durata detaşării depăşeşte 24 de luni, trebuie să se aplice condiţiile prevăzute în legislaţia din domeniul muncii a statului membru gazdă, în cazul în care sunt mai favorabile pentru lucrătorul detaşat.

Aceste modificări vor asigura o mai bună protecţie a lucrătorilor, mai multă transparenţă şi certitudine juridică, precum şi condiţii de concurenţă echitabile între întreprinderile naţionale şi întreprinderile care efectuează detaşări, respectând pe deplin sistemele de negocieri salariale din statele membre.

Context

Detaşarea lucrătorilor are loc atunci când serviciile sunt prestate transfrontalier în cadrul pieţei unice. Un lucrător detaşat este angajat într-un stat membru al UE, dar este trimis de angajatorul său să lucreze temporar într-un alt stat membru.

În perioada 2010-2014, numărul detaşărilor a crescut cu aproape 45 %. În 2014, aproximativ 1,9 milioane de lucrători europeni au fost detaşaţi în alte state membre.

Detaşarea lucrătorilor se practică frecvent mai ales în sectorul construcţiilor, în industria prelucrăoare şi în sectoarele serviciilor precum serviciile destinate persoanelor (educaţie, sănătate şi serviciile sociale) şi serviciile destinate întreprinderilor (servicii administrative, profesionale şi financiare).

Această reformă a directivei din 1996 privind lucrătorii detaşaţi va completa directiva din 2014 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE referitoare la lucrătorii detaşaţi, care trebuie transpusă în legislaţia naţională până în iunie 2016 (a se vedea IP-14-542). Directiva privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE prevede noi instrumente de combatere a fraudelor şi abuzurilor şi îmbunătăţeşte cooperarea administrativă dintre autorităţile naţionale responsabile de detaşare.

IP/16/466, 08.03.2016

Spread the love


Scrieti un comentariu