Prisma » Executiv » Plata impozitelor şi taxelor locale, Reşiţa

Plata impozitelor şi taxelor locale, Reşiţa

Primăria Municipiului Reşiţa, prin intermediul Serviciului Public “Direcţia Impozite şi Taxe” reaminteşte contribuabililor persoane fizice şi juridice următoarele:

1. În conformitate cu prevederile art. 495 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se stabilesc următoarele reguli:

a) “persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 martie 2016 inclusiv;”

b) “persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 martie 2016 inclusiv;”

c)” persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2015 deţin mijloace de transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţii publice locale, până la data de 31 martie 2016 inclusiv;”

d) “scutirile sau reducerile de la plata impozitului/ taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 şi 469 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie 2016 inclusiv”.

2. Termenul limită pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului I al anului fiscal 2016 fară majorări de întârziere este data de 31.03.2016. Începând cu data de 01.04.2016, pentru debitele restante se vor aplica majorări de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracţie de lună din debitul restant.

Totodată, având în vedere prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 295/10.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, pentru plata cu anticipaţie, până în 31 martie, a impozitelor pe clădiri, teren şi mijloace de transport datorate pe întregul an de către persoanele fizice şi juridice, se acordă o bonificaţie de 10% din debitul datorat.

3. Ţinând cont de prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 30/26.01.2016, până la data de 31.03.2016 se acordă scutire de la plata dobânzilor, penalităţilor şi majorărilor de întârziere pentru persoanele fizice care achită integral debitele principale restante, inclusiv amenzi contravenţionale, existente în sold. Scutirea se acordă în baza unei cereri depuse la casieriile Serviciului Public “Direcţia Impozite şi Taxe”, însoţită de copie după actul de identitate, dovada plăţii obligaţiilor principale restante şi dovada că nu înregistrează obligaţii de plată restante faţă de bugetul local al municipiului Reşiţa.

Spread the love


Scrieti un comentariu