Prisma » Cultură » Eveniment editorial la Reşiţa. Volumul de debut al poetului Viorel Roşca

Eveniment editorial la Reşiţa. Volumul de debut al poetului Viorel Roşca

Rosca Viorel

Librăria Semn de Carte din Reşiţa, această mică şi din ce în ce mai cunoscută oază de cultură, a găzduit recent un eveniment editorial ce are anumite implicaţii semnificative în peisajul literar reşiţean. După cum o relevă titlul, este vorba de un debut poetic, dar nu unul oarecare, deoarece autorul nu este după cum s-ar crede un absolvent al vreunei facultăţi de litere, ci are o formaţie inginerească, fiind absolvent al Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa (pe atunci cu titulatura de Institut de Subingineri).

Viorel Roşca este, de asemenea, un “reşiţean vechi”, chiar dacă s-a născut la Caransebeş, într-o familie de intelectuali, tatăl său fiind dascălul de geografie al multor generaţii de tineri reşiţeni.

Volumul, cu titlul Drumul gândirii. Poezii, apărut la editura Aureo din Oradea, este, după cum însuşi autorul o mărturiseşte, un ecou sufletesc al excelentelor ore de literatură română, predate de eminentul profesor Cojan Ion, la Liceul nr. 2, constituind astfel şi un omagiu adus acestui talentat profesor. Într-o altă ordine de idei, multe dintre poeziile lui Viorel Roşca sunt expresia admiraţiei pentru vârfurile culturii româneşti, care s-au exprimat şi pe calea poeziei precum M. Eminescu, G. Topârceanu sau Al. Macedonski, pentru a da doar câteva exemple.

La manifestare a participat un numeros public iubitor de literatură, dacă se ţine cânt de faptul că mica sală a instituţiei menţionate a fost arhiplină. Au ţinut să participe şi să se bucure deopotrivă la această veritabilă sărbătoare literară prieteni, foşti colegi de liceu, foşti profesori de la Universitate şi multe persoane interesate de noutăţile literare reşiţene.

Primul referent, etnologul dr. Taban Mircea de la Muzeul banatului Montan din Reşiţa, este un vechi prieten şi coleg de şcoală al autorului. Scuzându-se de faptul că poate intervenţia sa nu va tocmai conformă cu o exegeză literară, deoarece actuala profesie l-a îndepărtat de practica literaturii fiind absolvent al unei facultăţi cu profil filologic, M. Taban a relevat faptul că a decelat în volumul poetului reşiţean patru teme majore: tema eroică, expresie fierbintelui său patriotism, în care sunt evocate personalităţi esenţiale ale istoriei naţionale, precum Decebal, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul sau este exprimată năzuinţa către completa unire a românilor, cu trimitere la Moldova de peste Prut. Cea de-a doua temă, cea mai consistentă, de altfel, este cea erotică, relevând o creaţie poetică de elevată sensibilitate sufletească, avându-i sorgintea în sentimentele de adâncă iubire şi apreciere pentru tovarăşa sa de viaţă, doamna Magdalena. Filonul mitologic al culturii noastre tradiţionale este şi el prezent prin câteva poeme în care unele teme sunt tratate într-o manieră originală. În fine ultima este omagiul adus marilor înaintaşi din domeniul creaţiei poetice, fiind vorba aici nu de pastişe sau de imitaţii, ci mai degrabă poezii scrise “în stilul lui…”.

Domnişoara Angelica Herac, de la Centrul de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale, şi-a axat intervenţia pe cea de-a doua temă menţionată mai sus, relevând nobleţea şi fineţea sentimentelor adresate, în genere, femeii şi frumuseţii feminine, cu o particularizare pentru soţia sa Magdalena.

Binecunoscutul om de cultură, tot reşiţean, Titus Crisciu a arătat că evenimentul nu este unul oarecare, ci unul de rezonanţă, pentru că prin apariţia lui Viorel Roşca în peisajul literar al Reşiţei, zestrea scriitoricească a oraşului s-a îmbogăţit, fapt de bun augur pentru viitorul său cultural.

Următorul referent, poate cel mai avizat în domeniu, respectiv tot binecunoscut om de litere şi cultură Gheorghe Jurma, şi-a început alocuţiunea prin a afirma că nici acum, după decenii de studiu în domeniu, nu ştie ce este poezia, şi fiecare poet este poet în felul său, avându-şi originalitatea proprie, fie că o doreşte sau nu. Aserţiunea a vizat acea parte a volumului dedicată înaintaşilor unde, oricât s-ar fi străduit autorul să “scrie precum…”, marca originalităţii proprii tot rămâne.

Au mai rostit cuvinte de apreciere domnul profesor doctor Ioan Vela, de la Universitatea reşiţeană, căruia Viorel Roşca i-a fost student, prilej cu care s-au depănat şi o serie de amintiri amuzante din perioada studenţiei, precum şi distinsa doamnă Camelia Duca, amabila şi atenta gazdă a manifestării.

Toţi locutorii au relevat existenţa, pe alocuri, a unor versuri nefinisate sau expresia poetică frustă, dar ca fapte inerente unui volum de debut. Oricum toţi cei care şi-au expus comentariile au remarcat, totuşi, că Volumul Drumul gândirii. Poezii este un debut promiţător, denotând un talent literar nativ, care cu siguranţă va oferi iubitorilor de literatură surprize deosebite.

Seara dedicată acestei lansări s-a încheiat cu depănarea câtorva amintiri, legate sau nu de munca poetică a lui Viorel Roşca, oferite de fratele acestuia Pupi Roşca, cu note umoristice pe alocuri, dar fără a fi totuşi maliţioase.

În final autorul a mulţumit pentru cuvintele de apreciere rostite, care pentru domnia sa constituie o serioasă încurajare de a continua pe acest drum literar.

Dr. Mircea TabanScrieti un comentariu