Prisma » Executiv » Locomotiva cu abur seria 150.038

Locomotiva cu abur seria 150.038

Locomotiva cu aburi nr. 150038 muzeu Resita

Ca urmare a anunţului de vânzare imobiliară întocmit de către Birou Executor judecătoresc “Brad T. Gheorghe” din 26.05.2016 prin care se aduce la cunoştinţa publică faptul că, în data 15.06.2016, ora 11, la adresa din Reşiţa, Calea Timişoarei, FN zona Triaj, jud. Caraş-Severin, va avea loc vânzarea prin licitaţie publică a următorului bun de importanţă tehnică – Locomotiva cu abur seria 150.038, material-oţel, fontă, alamă, turnare, prelucrări prin aşchiere, L=22,24, G=86,85, V=80 km/h, data fabricaţiei 1955, stare de conservare bună, Tip 1 E-hn, nr. de fabricaţie 723/1955, la preţul de 154.350 lei (reprezentând 50% din preţul iniţial de 308.700 lei – contravaloarea sumei de 69.100 de euro), vă comunicăm următoarele:

Bunul mobil (Locomotiva cu abur la care se face referire în înştiinţare) a fost inclus în categoria Tezaur Naţional de către Ministerul Culturii şi nu poate fi vândut fără avizul Ministerului Culturii, orice vânzare fără acest aviz fiind nulă.

Primăria Municipiului Reşiţa a transmis o adresă către Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalte Curte de Casaţie şi Justiţie, Serviciul Teritorial Timişoara, în vederea analizării oportunităţii instituirii sechestrului asigurător conform prevederilor legislative şi ţinând cont de adresa Ministerului Public în dosarul nr. 48/P/2012 şi înaintată Curţii de Apel Timişoara, în dosarul nr. 13474/3/2013**/a1, din care rezultă faptul că a fost extinsă urmărirea penală şi pusă în mişcare acţiunea penală faţă de inculpaţii Chebuţiu Adrian şi Preda Adrian Coriolan, obiectul dosarului fiind şi cu privire la modul de ieşire din patrimoniul UCM Reşiţa a activelor (locomotive) transmise în cursul anului 2010 către Fundaţia Uzinele de Fier şi Domeniile Reşiţa UDR.

În opinia municipalităţii, această măsură de indisponibilizare este oportună pentru protejarea acestui tezaur al industriei din România, protecţie necesară până la clarificarea aspectelor legate de proprietatea acestora.

Totodată, la solicitarea transmisă de Biroul executor judecătoresc “Brad T. Gheorghe”, administraţia locală a transmis răspunsul în care se menţionează că, potrivit prevederilor legislative în vigoare, Legea 60/1991privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice şi prevederilor art. 683 din Codul de procedură civilă, nu se poate da curs solicitării şi nu se aprobă organizarea unei licitaţii publice pe terenul aflat în domeniul public al municipiului Reşiţa, existând posibilitatea de a organiza licitaţia publică „la locul unde debitorul realizează venituri”.

Locomotiva cu aburi nr. 150038 muzeu Resita

Spread the love


Scrieti un comentariu