Prisma » Social » Legislaţia privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor va fi îmbunătăţită

Legislaţia privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor va fi îmbunătăţită

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011.

Documentul asigură, în principal, aplicarea unitară la nivelul întregii ţări a legislaţiei în domeniu, prin punerea în acord a normelor metodologice cu prevederile Legii nr. 66/2016, actul normativ care a modificat, anul acesta, în aprilie, programul de acordare a concediului şi indemnizaţia pentru creşterea copiilor.

Astfel, eliminarea opţiunilor de concediu şi a nivelurilor maxime ale indemnizaţiei, modul de stabilire a celor 12 luni de eligibilitate din ultimii 2 ani înainte de naşterea copilului, dar şi modalitatea de stabilire a veniturilor care se iau în calcul în raport cu perioada de eligibilitate sunt doar câteva dintre măsurile propuse prin noul proiect normativ.

De asemenea, se prevede prelungirea, din oficiu, a perioadei de acordare a stimulentului de inserţie pentru persoanele care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 66/2016, se aflau în plată, prelungirea sau reluarea concediului pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei în cazul celor care au optat, în baza reglementărilor anterioare, pentru concediul de până la 1 an, dar şi reluarea, tot din oficiu, a plăţii drepturilor în cazul în care au fost suspendate ca urmare a neachitării impozitelor şi taxelor locale, inclusiv pe perioada de suspendare.

Proiectul mai stabileşte că persoanele care au născut anterior intrării în vigoare a Legii nr. 66/2016 şi care nu au îndeplinit condiţiile de eligibilitate prevăzute de OUG nr. 111/2010, dar îndeplinesc condiţiile mai favorabile referitoare la cele 12 luni de eligibilitate din ultimii 2 ani înainte de naşterea copilului, pot beneficia de drepturile conferite de lege, de la data depunerii cererii.

În plus, la solicitarea indemnizaţiei de creştere a copilului va fi suficientă depunerea în copie a documentelor justificative şi confruntarea acestora cu originalul, fără a mai fi nevoie de legalizarea lor. Mai mult, în cazul copiilor născuţi în străinătate, certificatul/extrasul de naştere va fi solicitat în traducere autorizată, nu şi legalizat, ca până acum.

Facem precizarea că noul proiect de act normativ nu implică niciun efort bugetar suplimentar.

Informaţii suplimentare:

Indemnizaţia pentru creşterea copilului prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/20101 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare, este o măsură de sprijin pentru familia cu unul sau mai mulţi copii şi se acordă pe perioada în care părintele îşi suspendă activitatea profesională.

În plus, în vederea facilitării tranziţiei de la viaţa de familie la cea profesională, părinţii pot realiza, în această perioadă, venituri din salarii şi asimilate salariilor, din activităţi independente, din agricultură, silvicultură şi piscicultură supuse impozitului pe venit, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în limita a 3.000 lei/an calendaristic.

Programul de acordare a concediului şi indemnizaţia pentru creşterea copiilor au fost modificate, anul acesta, prin Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

MMFPSPV, 23.05.2016

Spread the love


Scrieti un comentariu