Prisma » Economic » Persoanele cu librete de economii nu pot fi despăgubite, conform legilor actuale

Persoanele cu librete de economii nu pot fi despăgubite, conform legilor actuale

În legătură cu informaţiile referitoare la despăgubirile deponenţilor CEC care deţin librete de economii cu dobândă şi câştiguri în autoturisme (5.000 lei vechi) sau librete de economii la vedere, Ministerul Finanţelor Publice face următoarele precizări:

  • Libretele de economii şi câştiguri în autoturisme au fost emise în baza unui act normativ, clauzele nefiind supuse negocierii.
  • Libretelor de economii cu dobândă şi câştiguri în autoturisme (5.000 lei vechi) NU le sunt aplicabile prevederile O.U.G. nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la “Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A.”.

Precizăm că prin modificările aduse O.U.G. nr. 156/2007, prin Legea nr. 9/2014 şi respectiv prin Legea nr. 19/2016, sunt vizate doar persoanele care au efectuat depozite la CEC în vederea achiziţionării de autoturisme.

Date de context:

Potrivit art. 1 din O.U.G. nr. 156/2007, privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, “Persoanele fizice care până la data de 15 februarie 1992 au efectuat depuneri de sume la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. precum şi cele care au transferat aceste sume după 22 decembrie 1989 în conturile Băncii Române pentru Dezvoltare – B.R.D. – S.A., în vederea achiziţionării de autoturisme au dreptul să obţină despăgubiri băneşti dacă depozitele astfel constituite, existente în conturile active ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A., respectiv ale Băncii Române pentru Dezvoltare – B.R.D. – S.A., îndeplinesc condiţia neafectării soldului iniţial.”

În înţelesul ordonanţei de urgenţă, depozitele existente în conturile active care îndeplinesc condiţia neafectării soldului iniţial, sunt acele depozite constituite din sume reprezentând avansuri sau depuneri integrale în vederea achiziţionării de autoturisme, existente în sold, fără dobânda aferentă şi din care nu s-au efectuat retrageri.

MFP, 01.07.2016

Spread the love


Scrieti un comentariu