Prisma » Social » Un nou cadru Europass: abilităţile şi calificările vor deveni mai vizibile

Un nou cadru Europass: abilităţile şi calificările vor deveni mai vizibile

Comisia a adoptat o propunere de revizuire a deciziei Europass. Europass este un set de instrumente şi servicii care contribuie la transparenţa abilităţilor şi a calificărilor în întreaga Uniune Europeană. Prin această revizuire, Comisia urmăreşte să simplifice şi să modernizeze aceste instrumente, adaptându-le la era digitală, şi să adauge o nouă caracteristică, utilizând volume mari de date pentru a identifica şi a anticipa tendinţele de pe piaţa muncii şi nevoile în materie de abilităţi.

Prosperitatea Europei depinde de cea mai valoroasă resursă a acesteia– oamenii. Într-o economie mondială în care se produc schimbări rapide, abilităţile oamenilor vor fi motorul competitivităţii şi al creşterii economiei noastre. Europass este una dintre cele mai utilizate şi cunoscute resurse ale Uniunii Europene în materie de abilităţi. De la înfiinţarea sa în 2005, au fost create peste 60 de milioane de CV-uri Europass, iar sute de mii de persoane care învaţă în întreaga UE primesc în fiecare an Suplimentul la diplomă şi Suplimentul la certificatul profesional; cu ajutorul acestor suplimente calificările cetăţenilor devin mai lizibile şi mai uşor de comparat în străinătate. Europass se bazează pe servicii de consultanţă şi de asistenţă pe teren în statele membre.

Noul cadru Europass se va baza pe această formulă de succes, propunând instrumente uşor de utilizat, care să îi ajute pe cetăţeni să îşi identifice şi să îşi prezinte abilităţile şi calificările în toate limbile UE. Printre acestea se numără un instrument online îmbunătăţit pentru crearea CV-urilor şi a profilelor de abilităţi, instrumente gratuite de autoevaluare care vă vor ajuta să vă evaluaţi abilităţile, informaţii specifice privind oportunităţile de învăţare în întreaga Europă, asistenţă şi informaţii care vă pot ajuta să obţineţi recunoaşterea calificărilor pe care le deţineţi, precum şi informaţii strategice privind piaţa muncii referitoare la abilităţile cele mai solicitate şi zonele în care sunt cerute. Noul cadrul Europass va oferi şi legături cu alte servicii şi instrumente ale UE în materie de ocupare a forţei de muncă, educaţie şi formare, cum ar fi Portalul mobilităţii europene pentru ocuparea forţei de muncă EURES, permiţând un schimb mai uşor de informaţii şi un sistem mai concertat de servicii pentru utilizatorii finali.

Centrele naţionale de sprijin vor continua să ofere consiliere şi îndrumare individuală pentru a-i ajuta pe cetăţeni să se orienteze într-un ansamblu de abilităţi şi calificări.

Această revizuire face parte din Noua agendă pentru competenţe în Europa, prezentată la 10 iunie 2016.

Context – Cadrul Europass

Cadrul european unic pentru transparenţa calificărilor, Europass, a fost instituit prin Decizia nr. 2241/2004/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 15.12.2004.

Obiectivul general al acestei iniţiative este de a sprijini mobilitatea persoanelor în Europa, inclusiv în scopuri de educaţie şi ocupare a forţei de muncă. Iniţiativa îmbunătăţeşte difuzarea şi utilizarea instrumentelor care conferă vizibilitate abilităţilor şi calificărilor, făcându-le în acelaşi timp uşor de înţeles în rândul persoanelor care învaţă, al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, al angajaţilor, al angajatorilor şi al instituţiilor de educaţie şi formare, printre altele.

În centrul cadrului Europass existent se află un portofoliu de documente:

  • Curriculum vitae (CV-ul) Europass, care îi permite oricărei persoane să îşi prezinte calificările, experienţa profesională, abilităţile şi competenţele;
  • Paşaportul lingvistic Europass, cu ajutorul căruia orice persoană îşi poate prezenta abilităţile lingvistice;
  • Suplimentul Europass la certificatul profesional, emis cursanţilor de autorităţile din domeniul educaţiei şi al formării profesionale, împreună cu certificatele de absolvire, adaugă informaţii care fac certificatele mai uşor de înţeles, în special de către angajatorii sau instituţiile din afara ţării emitente;
  • Suplimentul Europass la diplomă, emis absolvenţilor de studii superioare de către instituţiile de învăţământ superior, împreună cu diploma obţinută, face aceste diplome mai uşor de înţeles, în special în afara ţării în care au fost acordate;
  • Documentul de Mobilitate Europass înregistrează orice perioadă de educaţie sau de formare, într-un cadru organizat, pe care o persoană o petrece în altă ţară europeană; acest document este completat de către organizaţiile din statul de origine şi din statul-gazdă.

Începând cu 2005, Europass a înregistrat peste 126 de milioane de vizite pe site-ul său web; au fost descărcate peste 93 de milioane de modele de documente, fiind create online peste 60 de milioane de CV-uri Europass, acesta fiind de departe cel mai popular instrument.

IP/16/3213, 04.10.2016

Spread the love


Scrieti un comentariu