Prisma » Executiv » Consultare publică iniţiată de Administraţia Locală Reşiţa: Chestionar BCS

Consultare publică iniţiată de Administraţia Locală Reşiţa: Chestionar BCS

Consultare publică iniţiată de Administraţia Locală Reşiţa şi realizată în colaborare cu Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa.

Chestionar BCS

La solicitarea Primăriei Reşiţa realizăm un studiu social-demografic necesar îmbunătăţirii activităţii economico-sociale ale locuitorilor din oraşul nostru. Pentru aceasta vă rugăm să ne răspundeţi cu sinceritate la următoarele întrebări din chestionar. Vă asigurăm de confidenţialitatea datelor pe care ni le transmiteţi.

A. Lista persoanelor din gospodăria dumneavoastră prezente, temporar absente, dar cu domiciliul la această locuinţă.

1) Numele, Prenumele şi iniţiala tatălui

2) Sex – M sau F

3) Gradul de rudenie cu capul de familie:

 • Capul de familie
 • Soţ/Soţie
 • Partener/Parteneră
 • Fiu/Fiică
 • Ginere/Noră
 • Nepot/Nepoată de
 • Tată/Mamă
 • Bunic/Bunică
 • Frate/Soră
 • Cumnat/Cumnată
 • Nepot/Nepoată de
 • Socru/Soacră
 • Altă rudă
 • Persoană neînrudită
 • Alte situaţii

4) Ani împliniţi

5) Stare civilă:

 • Căsătorit(ă)
 • Necăsătorit(ă)
 • Uniune consensuală
 • Divorţat(ă)
 • Văduv(ă)

6) Telefon Fix

7) Telefon Mobil

8) Email

9) Locul naşterii:

 • În Reşiţa
 • Altă localitate din Caraş-Severin
 • În alt judeţ
 • În altă ţară

10) Etnia:

 • Română
 • Rromă
 • Maghiară
 • Germană
 • Alta

11) Religia:

 • Ortodoxă
 • Romano-Catolică
 • Greco-Catolică
 • Protestantă
 • Neo-protestantă
 • Mozaică
 • Iudaică
 • Musulmană
 • Islamică
 • Budistă
 • Yoghină
 • Bahai
 • Altă religie
 • Ateu sau fără religie

12) Ultima şcoală absolvită:

 • Fără studii
 • Primară (4 clase)
 • Gimnazială (8 clase)
 • Şcoala profesională
 • Liceul
 • Postliceală
 • Facultate
 • Masterat
 • Doctorat

13) Anul absolvirii şcolii

14) Ocupaţia:

 • Salariat
 • Şomer
 • Preşcolar, elev, student
 • Pensionar
 • Casnică/Concediu
 • Lucrător pe cont propriu
 • Patron/Director
 • Fără ocupaţie
 • Alta

15) Surse de venit ale familiei:

 • Salariu
 • Pensie
 • Venituri din muncă ocazională (zilier)
 • Ajutor de şomaj
 • Pensie maternală, ajutor maternal, alocaţii pentru copii
 • Bani primiţi din străinătate, de la rude
 • Profit de pe urma unei afaceri
 • Venituri din vânzarea unor bunuri
 • Beneficii sociale (ajutor de încălzire, burse sociale etc.)
 • Alte surse de venit (chirii, dobânzi etc.)
 • Nici un venit

16) Venitul obţinut de familie/luna trecută, în lei:

 • sub 500
 • 501-1500
 • 1501-2500
 • 2501-3500
 • 3501-4000
 • 4001-5000
 • peste 5000
 • Fără venit

17) Persoana trăieşte acum:

 • În Reşiţa
 • În altă localitate din judeţ
 • În alt judeţ din ţară
 • În altă ţară

18) Ţara în care trăieşte acum: …

19) Persoană care lucrează în străinătate:

 • Lucrează permanent cu contract de muncă
 • Sezonier cu contract de muncă
 • Sezonier fără contract de muncă

20) Motivul principal al plecării în străinătate:

 • La lucru
 • Căutarea unui loc de muncă
 • Studiu
 • Interes de afaceri
 • Motive familiale
 • Vizită, turism
 • Solicitare de azil
 • Participant la manifestări sportive, culturale, ştiinţifice
 • Alte motive

21) Domeniul în care lucrează:

 • Construcţii
 • Menaj, îngrijire bătrâni, îngrijire copii
 • Asistenţă medicală
 • Muncitori calificaţi
 • Agricultură
 • Hoteluri şi restaurante
 • Afaceri
 • Activităţi culturale, recreative
 • Activităţi sportive
 • Alte domenii
 • Nu lucrează

22) Venitul realizat luna trecută în străinătate?

 • sub 500 €
 • 501-1000 €
 • 1001-1500 €
 • 1501-2500 €
 • peste 2500 €
 • Fără venit

23) Există intenţia de a pleca în străinătate în următorii 3 ani?

 • DA, temporar
 • DA, definitiv
 • NU
 • Nu ştiu

24) Există intenţia celor plecaţi de a se întoarce definitiv în ţară în următorii 3 ani?

 • DA
 • NU
 • Nu ştiu
 • Nu pot aprecia

25) Ce i-ar determina pe locuitorii Reşiţei să nu plece din ţară, iar pe cei care lucrează în străinătate să se întoarcă definitiv acasă?

 • Să aibă loc de muncă
 • Să aibă venituri decente
 • Să fie un oraş frumos, atractiv
 • Să sporească gradul de civilizaţie, educativ
 • Reducerea corupţiei
 • Altceva

26) Sunteţi de acord ca Primăria Reşiţa să achiziţioneze următoarele obiective pe care să le modernizeze şi utileze pentru construirea de noi obiective

 • Funicularul: DA/NU
 • Hotelul Semenic: DA/NU
 • Platforma industrială Mociur şi terenurile aferente: DA/NU

27) Ce ar trebui să facă Primăria Reşiţa pentru modernizarea oraşului şi ridicarea gradului de civilizaţie, în următorii 3 ani?

 • Dezvoltarea turismului
 • Modernizarea transportului public
 • Construirea unui Aqua Park
 • Construirea unui Mall
 • Reabilitarea unităţilor de învăţământ
 • Construirea unui muzeu industrial
 • Reabilitarea stadionului “Mircea Chivu”
 • Reabilitare/ modernizare străzi
 • Realizarea unei zone de promenadă pe malul drept al Bârzavei
 • Altceva

Localitatea, strada, nr., bloc, scara, etaj, ap.

Chestionarul a fost completat de: …

Data realizării interviului: …

Spread the love


Scrieti un comentariu