Prisma » Social » Noi reguli pentru înregistrarea naşterii copilului

Noi reguli pentru înregistrarea naşterii copilului

Guvernul a aprobat o serie de noi măsuri pentru debirocratizarea procedurii de înregistrare a naşterii. Astfel, se simplifică procedura înregistrării naşterii şi se reduc costurile aferente, prin eliminarea prevederilor referitoare la parcurgerea unor proceduri în instanţă, pentru înregistrarea tardivă a naşterii, şi efectuarea unei expertize medico-legale, dacă există un certificat medical constatator al naşterii.

În acest sens, prin hotărârea aprobată în şedinţa din 26 octombrie, se modifică şi completează unele acte normative, astfel încât să poată fi aplicate unitar reglementările în domeniul stării civile şi evidenţa persoanelor prevăzute în OuG nr. 33/2016, aprobată de Guvern în luna iunie a acestui an, pentru a pune în practică măsura “Niciun copil fără identitate“, cuprinsă în Pachetul naţional anti-sărăcie.

Simplificarea procedurilor pentru stabilirea identităţii vizează interesul copilului, în sensul asigurării accesului la serviciile medicale, de învăţământ şi protecţie socială. Ca element de noutate, înregistrarea naşterii se poate face în termen de 30 de zile de la data naşterii copilului, faţă de 15 zile cât se prevedea anterior adoptării OUG nr. 33/2016. Astfel, părinţii şi autorităţile statului vor avea posibilitatea ca, prin parcurgerea unor proceduri administrative, să clarifice toate aspectele care interesează la înregistrarea evenimentului de stare civilă, în principal, cele legate de identitatea mamei.

Prin modificările aduse de actul normativ, se stabileşte că, în termen de 30 de zile, persoana care declară naşterea copilului nu mai trebuie să obţină o aprobare suplimentară în acest sens sau să prezinte documente care să justifice declararea naşterii peste termenul stabilit de lege. Până acum, dacă înregistrarea copilului se realiza după 15 zile de la naştere, era necesar să se prezinte o cerere scrisă, motivată, însoţită de documente care să justifice depăşirea termenului legal, iar înregistrarea naşterii se făcea numai cu aprobarea primarului.

De asemenea, în cazul în care mama nu deţine un act de identitate, din diferite motive (nu s-a eliberat, l-a pierdut sau a fost distrus), dar figurează în evidenţele de stare civilă, la solicitarea unităţii sanitare, poliţistul desemnat va face verificări specifice pentru identificarea mamei, iar documentul privind rezultatul verificărilor va sta la baza stabilirii identităţii mamei care a născut.

Dacă mama nu a fost înregistrată în evidenţele de stare civilă şi, implicit, nu a deţinut niciodată un certificat de naştere, se va întocmi un proces-verbal privind identitatea declarată de mamă, semnat de reprezentantul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, de reprezentantul poliţiei şi de cel al unităţii sanitare.

Serviciile de stare civilă vor întocmi actul de naştere al copilului cu numele de familie şi prenumele declarate de mamă urmând ca, după clarificarea stării civile a mamei, să se procedeze la efectuarea unor noi menţiuni privind înregistrarea acesteia pe documentele care-l privesc pe copil.

Hotărârea stabileşte că înregistrarea naşterii se va putea realiza, ca situaţie de excepţie, şi după termenul de 30 de zile, însă doar prin parcurgerea unor proceduri administrative. Prin transferul competenţei, de la instanţele judecătoreşti către primar, în ceea ce priveşte înregistrarea tardivă a naşterii (peste termenul de 30 de zile), se reduce termenul de soluţionare a cererii de înregistrare a naşterii şi se elimină taxele percepute. Se asigură astfel condiţiile pentru înregistrarea naşterii într-un termen cât mai scurt (de la cca 2 ani la maxim 90 de zile de la data depunerii cererii).

Un alt element de noutate introdus de actul nor-mativ aprobat de Executiv vizează procedura de eliberare a unui nou act de identitate persoanelor internate într-o instituţie sanitară. Potrivit noilor reglementări, cererea pentru eliberarea unui nou act de identitate se soluţionează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează instituţia sanitară. Preluarea cererii, a documentelor necesare şi a imaginii persoanei care solicită eliberarea actului de identitate se realizează la sediul instituţiei sanitare.

Pentru persoanele fizice internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de ocrotire/ centre de servicii sociale sau în centre educative, se eliberează actele de identitate în care se înscrie domiciliul sau reşedinţa la adresa instituţiei sau a centrului respectiv, în funcţie de solicitarea persoanei în cauză ori a reprezentantului său legal.Scrieti un comentariu