Prisma » Executiv » Anunţuri plan urbanistic zonal şi de detaliu

Anunţuri plan urbanistic zonal şi de detaliu

Informăm cetăţenii de intenţia de elaborare plan urbanistic zonal:

“Construire Supermarket LIDL şi amenajare locuri parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, împrejmuire proprietate, organizare de şantier”

 • Amplasament: Judeţul Caraş-Severin, Reşiţa – Bd. Republicii, nr. 100
 • Pr. Nr. 25/2015, elaborat de S.C. Levant Project S.R.L., oraş Timişoara, jud. Timiş;
 • Iniţiator: SC Lidl Romania S.C.S., cu sediul în comuna Chiajna, jud. Ilfov;

Documentaţia de urbanism se află depusă pentru consultare la Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Camera 203, din cadrul Primăriei municipiului Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.1A.

Publicul este invitat să consulte documentaţia mai sus menţionată şi să transmită observaţii sau propuneri, în scris (pentru a putea fi transmise ulterior proiectantului),cu privire la intenţia de elaborare a P.U.Z,la Camera nr. 203 – Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului( persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Gheorghiu Monica),e-mail urbanism@primariaresita.ro sau la telefonul cetăţeanului: 0255/21.99.84, în perioada: 22.02.2017-20.03.2017,orele 8-15

Observaţiile vor fi puse la dispoziţia proiectantului în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare a P.U.Z-ului (în măsura în care acest lucru este posibil).

Răspunsul proiectantului ,la observaţiile primite, va fi pus la dispoziţia publicului prin afişare la panoul de afişaj al Primăriei Mun. Reşiţa şi pe pagina de internet a primăriei.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului sunt:

 • etapa pregătitoare
 • etapa elaborării propunerilor
 • etapa aprobării P.U.Z.
 • etapa monitorizării implementării P.U.Z.

Primar, Popa Ioan


Informăm cetăţenii municipiului Reşiţa că, în data de 06.03.2017, ora 13oo, la sediul Primăriei municipiului Reşiţa din P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.1A, va fi supusă procedurii de dezbatere publică documentaţia de urbanism – plan urbanistic zonal:

“Construire Supermarket LIDL şi amenajare locuri parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, împrejmuire proprietate, organizare de şantier”

 • Amplasament: Judeţul Caraş-Severin, Reşiţa – Bd. Republicii, nr. 100
 • Pr. nr. 25/2015, elaborat de S.C. Levant Project S.R.L., Timişoara, jud. Timiş;
 • Iniţiator: SC Lidl Romania S.C.S., cu sediul în comuna Chiajna, jud. Ilfov;

Îi invităm să participe pe toţi cei interesaţi.

Primar, Popa Ioan


Informăm cetăţenii de intenţia de elaborare plan urbanistic zonal:

“Revenire la C.U. 419/06.10.2015 amenajare sală de evenimente. Schimbare destinaţie spaţiu şi extindere clădire”

 • Amplasament: Judeţul Caraş-Severin, Reşiţa – zona V. Ţerovei, fn (Triaj CFU)
 • Pr. nr. 756/2015, elaborat de B.I.A. Adina Bocicai – Reşiţa, str. Delavrancea, nr. 2
 • Iniţiator: S.C. Megacom Impex SRL;

Documentaţia de urbanism se află depusă pentru consultare la Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.1A, Camera 203.

Publicul este invitat să consulte documentaţia mai sus menţionată şi să transmită observaţii sau propuneri, în scris (pentru a putea fi transmise ulterior proiectantului), cu privire la intenţia de elabo-rare a P.U.Z. la Camera nr. 203 – Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Gheorghiu Monica), e-mail urbanism@primariaresita.ro sau la telefonul cetăţeanului – 0255/21.99.84, în perioada 22.02.2017-20.03.2017, orele 8-15.

Observaţiile vor fi puse la dispoziţia proiectantului, în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare a P.U.Z-ului (în măsura în care acest lucru este posibil).

Răspunsul proiectantului, la observaţiile primite, va fi pus la dispoziţia publicului prin afişare la panoul de afişaj al Primăriei Mun. Reşiţa şi pe pagina de internet a primăriei.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului sunt:

 • etapa pregătitoare
 • etapa elaborării propunerilor
 • etapa aprobării PUZ
 • etapa monitorizării implementării P.U.Z.

Primar, Popa Ioan


Informăm cetăţenii municipiului Reşiţa că, în data de 06.03.2017, ora 13oo, la sediul Primăriei municipiului Reşiţa din P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.1A, va fi supusă procedurii de dezbatere publică documentaţia de urbanism – plan urbanistic zonal:

“Revenire la C.U. 419/06.10.2015 Amenajare sală de evenimente. Schimbare destinaţie spaţiu şi extindere clădire”

 • Amplasament: Judeţul Caraş-Severin, Reşiţa – zona V. Ţerovei, fn (Triaj CFU)
 • Pr. nr. 756/2015, elaborat de B.I.A. Adina Bocicai – Reşiţa, str. Delavrancea, nr. 2
 • Iniţiator: S.C. Megacom Impex SRL;

Îi invităm să participe pe toţi cei interesaţi.

Primar, Popa Ioan


Informăm cetăţenii că la Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.1A, se află depusă pentru consultare – etapa pregătitoare (de intenţie a elaborării P.U.D.), următoarea documentaţie de urbanism – plan urbanistic de detaliu:

„Amplasare şi alimentare cu energie electrică staţie de bază pentru servicii de comunicaţii electronice CS00587 – Ţerova”

 • Amplasament: Judeţul Caraş-Severin, Reşiţa – Cartier Ţerova
 • Pr. nr. 789/2016, elaborat de B.I.A. Adina Bocicai, Reşiţa;
 • Iniţiator: S.C. RCS & RDS S.A.;

Rugăm cetăţenii să-şi exprime opiniile, să facă observaţii sau propuneri, în scris, zilnic în perioada 27.02.2017 -14.03.2017, între orele 8-15, la Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Camera 203 din cadrul Primăriei municipiului Reşiţa, la telefonul cetăţeanului – 0255/21.99.84 sau pe e-mail: urbanism@primariaresita.ro.

Primar, Popa Ioan


Informăm cetăţenii că la Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.1A, se află depusă pentru consultare – etapa pregătitoare (de intenţie a elaborării P.U.D.), următoarea documentaţie de urbanism – plan urbanistic de detaliu:

“Amplasare şi alimentare cu energie electrică staţie de bază pentru servicii de comunicaţii electronice CS00589 – Doman”

 • Amplasament: judeţul Caraş-Severin, Reşiţa – Extravilan Doman
 • Pr. nr. 790/2016, elaborat de B.I.A. Adina Bocicai, Reşiţa;
 • Iniţiator: S.C. RCS & RDS S.A.;

Rugăm cetăţenii să-şi exprime opiniile, să facă observaţii sau propuneri, în scris, zilnic în perioada 27.02.2017 -14.03.2017, între orele 8-15, la Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Camera 203 din cadrul Primăriei municipiului Reşiţa, la telefonul cetăţeanului – 0255/21.99.84 sau pe e-mail: urbanism@primariaresita.ro.

Primar, Popa Ioan

Spread the love


Scrieti un comentariu