Prisma » Executiv » Programul de combatere a rozătoarelor

Programul de combatere a rozătoarelor

Primăria Municipiului Reşiţa, Direcţia Tehnică Generală – Serviciul Gospodărie Urbană şi Mediu şi SC. Deraton SRL, anunţă demararea programului de combatere a rozătoarelor (şoareci, şobolani), pe întreaga rază a municipiului Reşiţa.

Programul se va derula în două etape:

 • Prima etapă va fi de monitorizare în care se va vedea şi determina gradul de infestare, vor fi depistate zonele cu o puternică infestare, asupra cărora se va insista în mod deosebit.
 • A doua etapă, programată în perioada 27 martie -14 aprilie 2017, este acţiunea propriu-zisă. Acţiunea se va desfăşura concentric şi simultan, pe întreaga suprafaţă a municipiului.

Deratizarea se efectuează în:

 • a) clădiri ale unităţilor sanitare de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
 • b) clădiri ale instituţiilor publice, altele decât unităţile sanitare;
 • c) spaţiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol şi alte asemenea) ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv asociaţii de proprietari/locatari;
 • d) spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale: terenuri ale instituţiilor publice din subordine, parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac, pieţe, târguri, oboare, bâlciuri şi alte asemenea;
 • e) spaţiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituţiilor publice, altele decât cele prevăzute la lit. d);
 • f) căminele şi canalele aferente reţelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, reţele subterane de fibră optică şi alte asemenea;
 • g) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu;
 • h) subsoluri umede sau inundate;
 • i) staţii de transfer, staţii de sortare şi alte instalaţii de tratare/ eliminare a deşeurilor;
 • j) alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare şi care pot pune în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.

Graficul de desfăşurare a celei de a doua etape:

1. În perioada 27 – 31 martie se va executa deratizarea pe domeniul public şi unităţile şcolare:

 • Luni – Cartier Cîlnic, Cartier Lunca Bârzavei, str. Timişoarei, Triaj;
 • Marţi – Moroasa, Lunca Pomostului, Centru, Valea Domanului, Poiana Golului,
 • Miercuri – Oraşul Vechi, Zona Stavila, Minda
 • Joi – Cartierele Ţerova, Doman, Secu, Cuptoare, Moniom.

2. În perioada 3 – 13 aprilie se va executa deratizarea la instituţii, agenţi economici şi asociaţii de locatari (lucrările se vor executa pe bază de comandă pe cheltuiala beneficiarului).

În zonele deschise vor fi amplasate staţii de intoxicare pentru a proteja atât momelile de intemperii cât şi accesul animalelor de companie şi a copiilor. Momelile (raticidele) conţin o substanţă cu gust amar pentru a împiedica consumarea lor accidentală.

ATENŢIE! Deteriorarea sau sustragerea acestora constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională conform H.C.L. nr. 69/2014.

Este obligatoriu, ca simultan cu acţiunea de deratizare a domeniului public, instituţiile, agenţi economici, asociaţiile de proprietari, persoa-nele fizice sau juridice să execute deratizarea în clădirile şi terenurile pe care le deţin. (Ordinul ANRSC 82/2015 privind aprobarea Regula-mentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, art. 103).

Operatorul are exclusivitatea prestării activităţii de deratizare pen-tru toţi utilizatorii de pe raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiu-nii. (Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, repu-blicată, art. 9, alin 1, lit. f şi Ordinul ANRSC 82/2015, art. 109 alin. 2).

Perioada de execuţie a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale, în cazul în care se înregistrează condiţii meteo nefavorabile.

Pentru mai multe detalii referitoare la acţiune vă puteţi adresa:

 • Serviciul Gospodărie Urbană şi Mediu telefon /fax 0255-210258, email:mediu@primariaresita.ro
 • SC. Deraton SRL. telefon / fax 0256-214778, 0256-306417, email:deraton@deraton.ro
Spread the love


Scrieti un comentariu