Prisma » Politic » Consultare publică europeană

Consultare publică europeană

Comisia Europeană lansează cea mai amplă consultare publică de până acum şi invită cetăţenii să stabilească priorităţile pentru viitor

Comisia Europeană invită cetăţenii din toată Uniunea Europeană să contribuie la stabilirea priorităţilor politice pentru următorii ani şi să modeleze viitorul Europei în cadrul celei mai ample consultări publice din istoria UE pe tema drepturilor cetăţenilor. Consultarea va fi deschisă timp de patru luni, până la 9 septembrie, perioadă în care cetăţenii vor fi invitaţi să se exprime cu privire la obstacolele cu care se confruntă în exercitarea drepturilor conferite de statutul de cetăţean european, atunci când călătoresc în Europa, votează, candidează la alegeri sau fac cumpărături online. Acest exerciţiu vine în întâmpinarea Anului european al cetăţenilor, 2013. Răspunsurile primite din partea publicului vor contribui direct la stabilirea priorităţilor politice ale Comisiei şi vor sta la baza raportului din 2013 privind cetăţenia Uniunii, care va fi prezentat exact peste un an, şi anume la 9 mai 2013.

Comisia Europeană a adoptat, în 2010, primul raport privind cetăţenia Uniunii, care cuprindea o listă cu 25 de acţiuni concrete menite să soluţioneze problemele cu care se confruntă cetăţenii europeni în exercitarea drepturilor lor. De atunci, Comisia a depus eforturi pt. a-şi respecta promisiunile, prin:

  • consolidarea drepturilor de care beneficiază aproximativ 75 de milioane de victime ale infracţionalităţii pe an pe teritoriul UE;
  • reducerea birocraţiei pentru 3,5 milioane de persoane care îşi înmatriculează, în fiecare an, automobilul într-o altă ţară a Uniunii Europene, cu economii de 1,5 miliarde EUR;
  • interzicerea comisioanelor suplimentare pentru plăţile efectuate cu cărţi de credit şi a opţiunilor predefinite pentru a proteja persoanele care efectuează cumpărături online;
  • consolidarea dreptului la un proces echitabil pentru toţi cetăţenii UE, măsură care se aplică unui număr de aproximativ 8 milioane de proceduri pe an;
  • clarificarea drepturilor de proprietate pentru 16 milioane de cupluri internaţionale aflate în Europa.

Cu toate acestea, mulţi cetăţeni se con-fruntă în continuare cu obstacole atunci când îşi exercită drepturile de care beneficiază ca cetăţeni europeni. Prin urmare, Comisia doreşte să afle detalii legate de aceste probleme cu care cetăţenii se pot confrunta atunci când se deplasează în Uniunea Europeană pentru a desfăşura activităţi profesionale, a efectua studii, a-şi petrece vacanţele, a-şi exercita drepturile electorale sau drepturile de care beneficiază în calitate de consumatori. De asemenea, Comisia doreşte să afle care este imaginea Uniunii Europene pe care cetăţenii ar dori să o vadă până în 2020.

În următoarele patru luni (9 mai – 9 septembrie 2012), un scurt chestionar uşor de completat va fi disponibil online: http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Context

Datorită cetăţeniei Uniunii – care nu înlocuieşte cetăţenia naţională, ci o completează – toţi resortisanţii celor 27 de state membre ale UE beneficiază de un set de drepturi suplimentare în calitate de cetăţeni ai Uniunii Europene. Printre acestea se numără dreptul de a vota şi de a candida la alegerile locale şi europene în ţara din UE în care locuiesc, dreptul la protecţie consulară în străinătate în aceleaşi condiţii ca şi cele aplicate resortisanţilor ţării în cauză, precum şi dreptul de a adresa petiţii Parlamentului European, de a înainta o plângere Ombudsmanului European sau de a lua parte, începând din 2012, la o iniţiativă cetăţenească europeană.

Libera circulaţie este cel mai preţuit drept conferit de cetăţenia Uniunii.

Într-adevăr, cetăţenii europeni efectuează în fiecare an peste un miliard de călătorii în interiorul UE, din ce în ce mai mulţi europeni exercitându-şi dreptul de a locui într-un alt stat membru: în 2009, conform estimărilor, 11,9 milioane de cetăţeni locuiau într-un alt stat membru decât cel de origine; în 2010, numărul acestora a crescut la 12,3 milioane. Aceste cifre sunt mult mai mari atunci când se iau în calcul cetăţenii UE care se deplasează peste graniţe în mod liber în interiorul Uniunii pentru perioade scurte de timp. În plus, aproximativ 40 de milioane de cetăţeni cumpără online produse şi servicii oferite de alte ţări europene.

Raportul din 2010 privind cetăţenia Uniunii a evidenţiat 25 de măsuri concrete pentru eliminarea obstacolelor care împiedică în continuare cetăţenii europeni să îşi exercite dreptul la libera circulaţie în UE. Una dintre acestea vizează creşterea gradului de informare a persoanelor în ceea ce priveşte statutul lor de cetăţeni ai UE, drepturile de care beneficiază şi modul în care aceste drepturi se concretizează în viaţa lor de zi cu zi. Prin urmare, Comisia a propus desemnarea anului 2013 drept Anul european al cetăţenilor şi organizarea, pe parcursul întregului an, a unor evenimente specifice privind cetăţenia Uniunii şi politicile de consolidare a drepturilor cetăţenilor.

Pe durata Anului european al cetăţenilor, în 2013, Comisia va publica un al doilea raport privind cetăţenia Uniunii, care va servi drept plan de acţiune pentru eliminarea obstacolelor încă prezente care împiedică cetăţenii să beneficieze pe deplin de drepturile lor care derivă din calitatea de cetăţeni ai UE.

Comisia Europeană, IP/12/461, 08/05/2012Scrieti un comentariu