Prisma » Mediu » Tăieri ilegale

Tăieri ilegale

Taieri ilegale Pojejena

Tăieri ilegale în zona de protecţie integrală ce include Aria Specială de Protecţie Avifaunistică Divici – Pojejena din Parcul Natural Porţile de Fier

Grupul Ecologic de Colaborare Nera, organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit, (detalii pe www.gecnera.ro), a solicitat Comisariatului Judeţean Caraş-Severin al Gărzii Naţionale de Mediu, Gărzii Forestiere Timişoara şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Caraş-Severin un punct de vedere în legătură tăierile ilegale de arbori care s-au făcut în Aria Specială de Protecţie Avifaunistică (ASPA) Divici – Pojejena, cu amploarea cea mai mare în stânga pârâului Radimna în vecinătatea podului de pe şoseaua DN57A peste acest pârâu.

ASPA Divici – Pojejena este zonă de protecţie integrală aparţinând Parcului Natural Porţile de Fier a cărui perimetru a fost precizat prin Planul de Management al Parcului.

Deşi suntem într-o zonă de protecţie integrală din parc, Comisariatul Judeţean Caraş-Severin al Gărzii Naţionale de Mediu a pasat responsabilitatea răspunsului Gărzii Forestiere Timişoara. În final un răspuns către GEC Nera a fost oferit doar de Garda Forestieră Timişoara iar în răspuns se spune că au fost identificate două cioate pe terenuri aparţinând unor proprietari privaţi şi s-a cerut sprijin Primăriei Pojejena pentru identificarea proprietarilor.

În primul rând este vorba de cel puţin treizeci de cioate şi o cantitate mare de PET-uri aşa cum se vede din imaginile ataşate comunicatului de presă care au fost realizate la începutul lunii martie 2017.

În al doilea rând nu se pomeneşte nimic de vinovăţia principală în acest caz şi anume cea a RNP Romsilva care, prin intermediul administraţiei parcului din subordinea sa, este responsabilă de realizarea activităţilor de protecţie şi conservare a naturii în zonele de protecţie integrală.

În al treilea rând, dacă este vorba de proprietari privaţi ai terenurilor pe care s-au produs tăierile, nimeni dintre aceştia nu a încheiat cu cineva vreun protocol de administrare în baza Legii Ariilor Naturale Protejate a terenurilor proprii incluse în parc şi nu a primit până în prezent nici o compensaţie pentru restricţionarea dreptului de folosinţă în urma includerii terenurilor într-o zonă de protecţie integrală. Până la apariţia de reglementări care să lămurească acest aspect Administraţia PN Porţile de Fier rămâne responsabilul de facto şi de jure a activităţilor de protecţie şi conservare a naturii pe aceste terenuri.

Poate RNP Romsilva, în interiorul căreia funcţionează administraţia PN Porţile de Fier, va spune că este un mizilic la cât a aprobat să se taie în parcurile naţionale Domogled – Valea Cernei sau Semenic – Cheile Caraşului. Nu trebuie uitat însă că PN Porţile de Fier este parte a Convenţiei Internaţionale de la Ramsar şi a reţelei europene Natura 2000 prin zonele umede de pe malul Dunării de genul ASPA Divici – Pojejena. Acest caz, alături de depozitarea de gunoaie şi poluarea cu praf de deşeuri miniere a rezervaţiei Ostrovul Moldova Veche precum şi de cantităţile mari de PET-uri aduse de râul Nera în rezervaţia Balta Nera – Dunăre, incluse de asemenea în parc, ar putea crea statului român probleme în cadrul acestor două organisme internaţionale.

Solicităm intervenţia Ministerului Mediului şi a Ministerului Apelor şi Pădurilor pentru a stopa dispreţul cu care RNP Romsilva tratează PN Porţile de Fier din subordine precum şi pentru a stopa superficialitatea cu care acţionează autorităţile cu responsabilităţi directe în combaterea agresiunilor împotriva acestui parc.

Doina Mărgineanu-Consilier pentru relaţii publice al GEC NeraScrieti un comentariu